Basal

Dempe- og avslutningsring; Anbefalt bruk

 

Anleggsfase

Avlastningsringen brukes primært for å beskytte kumtoppen før asfaltering. Flyterammer med «kne» utforming kan før asfaltering være uheldig for kumtoppen og føre til knusing ved belastning. Ved bruk av avslutningsring vil lastoverføringen mellom flyteramme og kumtopp bedres slik at faren for skader reduseres.

 

 


Driftsfase, ferdigstilling

På asfalterte veger og trafikkerte plasser brukes støpejernslokk med flytende ramme. Det bør som minimum være 10 cm asfalt mellom ramme og kumtopp/ dempe- og avslutningsring.

NB! Dempe- og avslutningsring kompenserer ikke for manglende asfalthøyde.

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.