Basal

Rørkoblinger til renneløpskum


Muffens og ig-propp kan være løsningen når avløpsvann fra forskjellige rørdimensjoner og -materialer skal samles i én kum. Her vises ulike koblinger for betongrør, glattveggede rør og DV-X-stream rør i en renneløpskum DN 300. Kummen på bildet har også fire utsparing beregnet for å koble til for eksempel drenering fra en vannkum.
 

En Muffens  ig - pvc overgang. I ig-proppen er det kjerneboret et hull på DN 186. I hullet er det satt en F-910 pakning for kobling av DN 160. I denne dimensjonen kan det bores hull opp til DN 200. Større dimensjon renneløpskum kan ha tilsvarende større hull. Renneløpskumen har løp på DN 300. I det midterste løpet er det montert overgang til DV-X-stream rør. Til høyre Muffens ig - pvc  overgang for
tilknytning av glattvegget  pvc rør DN 300.

 

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.