Pumpestasjon

 

Den er godt skjult i terrenget, i en betongkum DN1600. Pumpestasjonen og alt nødvendig utstyr er plassert under bakken. Det gav rask kommunal saksgang og ingen skjemmende inngrep i idyllen.

Det er fire år siden Jets-anlegget levert av Bryne Rør ble tatt i bruk. 27 hytter er koblet til systemet, og på overflaten synes ingen ting, ikke engang pumpehuset. Alt av elektronikk og annet utstyr ble plassert i tetthetsmerkede kumringer. T-merkede produktersom er merket Basal kan motstå et vanntrykk på opptil 5 meter vannsøyle.

– Å plassere pumpestasjonen i bakken ble for oss den mest logiske løsningen. Da slipper du å bygge et hus oppå bakken. Det er jo unødig i alle fall, i og med at hele systemet ligger i grunnen allerede. Dessuten sparte vi tid på prosessen med byggesøknad. I tillegg er stasjonen nesten usynlig i dette flotte landskapet, forklarer daglig leder ved Bryne Rør Roald Andersen.
– Vi bestilte en kum på DN1600 fra VA-leverandøren i Sandnes, Skjæveland Cementstøperi. Betongkummen er knusk tørr og fungerer helt perfekt, så dette er en varig løsning vi avgjort anbefaler.

Det enkleste er ofte det beste. Jets vakuumtoalett gir hjemmekomfort på hytta. Systemet transportere toalettavfallet ved hjelp av luft istedenfor med vann. Det tilføres kun litt vann ved spyling for å holde toalettet rent. Jets toalettsystemer er en miljøvennlig løsning som kan håndtere alt fra ett toalett, til store hyttefelt.

Derfor ringte en dag en hytteeier Jets-forhandleren Bryne Rør AS. Hytta hans ligger på øya Uskekalven i Sandnes kommune. Sandnes er for øvrig en av landets største hyttekommuner, og er opptatt av å få ordnede sanitærforhold også i etablerte hyttefelt.
De fleste hyttene på Uskekalven, som er en riktig gammel øy i hyttesammenheng, hadde nok i realiteten innlagt vann. Mens avløps- og toalettforholdene var av tildels ”hjemmesnekret” kvalitet.

Enkelt system
Bryne Rør la en litt oppdimensjonert ledning på hovedstrekket. Den er 75 mm, mens forgreiningene til hyttene er 50 mm.  Betongkummen med pumpestasjonen i, står om lag 50 meter fra sjøen. Ovenfor denne er en slamavskiller på 30 kubikkmeter. I pumpehuset kvernes avfallet fra avløpsledningen. Pumpen skaper vakuum i systemet og suger tørrstoffet til slamavskilleren. Utløpet fra slamavskilleren renner ut i en sjøledning ved selvfall. Hytteforeningen har en tømmeavtale med kommunen for tømming av slamavskilleren. På nært hold synes bare topplatene og kumlokkene. Hytteforeningen har laget et pent bed i tilknytning til dette, og pyntet opp topplaten med en frostfri krukke med vintergrønt i. De er veldig fornøyd med systemet.

Driftssikkert
I betongkummen er det innlagt strøm og lys. En frostvakt er koblet til en liten panelovn, og til dreneringen fra kummen er det en tilbakeslagsventil som sikrer at kummen ikke tilføres sjøvann inn ved flo. På veggen henger styrepanelet for pumpa.

Det er forresten to pumper. De sviver i intervall, slik at begge får være i bruk. Ved behov kan den ene kobles fra for vedlikehold, uten at anlegget må stenges.
Gråvann fra vask, dusj og andre kilder er knyttet til anlegget. Fordi hele systemet står under konstant vakuum, og takket være suget, er motfall uproblematisk.

Bryne Rør har serviceavtale på anlegget, og arbeider med planer for tilsvarende løsning på et annet hyttefelt i kommunen.


Pumpestasjonen er plassert helt i vannkanten. Betongprodukter har normalt ingen oppdrift og T-merkede produkter som er merket Basal kan motstå et vanntrykk på opptil  5 meter vannsøyle.


Det er knusk tørt, rent og ryddig i pumpestasjonen. I betongkummen lukter det ikke engang kjeller, det lukter friskt!