Basal

EPS - benyttes når rør skal legges med stor overdekning

 

EPS gjør større leggedyp mulig - uten ekstra armering. Når rør legges i bakken vil massene på siden av røret sette seg mer en massene rett over røret ved bruk av stive betongrør. Lastene på betongrør i bakken konsentreres over røret og EPS benyttes for å fordele lastene på et større areal rundt røret. Dette reduserer belastningen på røret. Generelt kan man anta at ved bruk av EPS vil belastningen på røret reduseres med ca 50%.

DN (mm) DY (mm) Tykkelse EPS (mm) Bredde EPS (mm) Friksjonsmasse mellom rør og EPS (mm)
600 788 500 1200 160
800 1020 500 2400 200
1000 1250 500 2400 250
1200 1472 500 2400 300
1400 1712 500 3600 350
1600 1952 500 3600 390
1800 2200 500 3600 450
2000 2430 500 3600 480


EPS kan benyttes når rør skal legges med stor overdekning. Metoden med EPS over betongrør er utviklet og testet ved fullskalaforsøk i Norge av Jan Vaslestad i hans Dr. ing avhandling ved NTNU, og adoptert rundt omkring i verden. En prisbelønt artikkel fra Transportation Research Board, National Research Council, Washington DC, omhandler instrumenterte langtidsforsøk med metoden, er gjengitt i Publikasjon no 74 fra Vegdirektoratet med tittel: "Load reduction on buried rigid culverts beneath high fills. Long-term behaviour". Metoden er anbefalt av Statens vegvesen og er beskrevet i Håndbok 016 Geoteknikk i vegbygging.

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.