Basal

Frostisolering av vannkummer

 

Ved isolering av vannkummer må en ivareta jordvarmen som kommer til kummen, samtidig som det forebygges mot frost ovenfra og fra sidene i frost-feltet. Eksisterende kummer kan etterisoleres, å isolere vannkummen når den monteres er selvfølgelig å foretrekke. Å isolere en topplate er den foretrukne løsningen. Hvis kummen har kjegle og er høg nok, er den nest beste løsningen å isolere et mellomdekke. Den tredje, og minst foretrukne løsningen, vil være å benytte markisolasjon. (Se de tre konkrete eksemplene nedenfor.)

Isolasjonsplatene fra Jackon As vil kunne benyttes på vannkummer fra  DN 1400  og opp til DN 3000.

 

Figur 1:
I dypere kummer kan det legges inn et mellomdekke. Så kan mellomdekket isoleres ovenfra og veggene under dette på utsiden. Dette vil være meget hensiktsmessig på dype kummer, som ofte er benyttet i frostutsatte strøk i innlandet.
Figur 2:
I kystnære strøk, der vannledningene ligger med liten overdekning, er det fornuftig å benytte topplate fremfor kjegle, fordi topplate gir mer volum i kummen.
I disse tilfellene isoleres det over topplata og på utsiden av hele kummen.
Vær oppmerksom på at XPS-laget oppå topplaten krever minimum 30 cm overdekning i veg. På grunne kummer må det også legges et isolerende lag umiddelbart under kumlokket.
Figur 3:
Det er utfordrende å få isolasjonen til å tette  tilstrekkelig rundt en kjegle. Kummer med kjegletopp, hvor kummen ikke er dyp nok til at det er mulig å legge inn et mellomdekke, kan isoleres med markisolasjon som på illustrasjonen. Her er det avgjørende at det er tilstrekkelig overdekning over isolasjonen. Og som ved figur 2 må det isoleres også under lokket.

 

 

Fakta isolering av vannkum
Basal skal utforme en montasjeveiledning for isolering med XPS. For at isolasjonen skal fungere er det HELT avgjørende at isolasjonen ligger helt tett inntil betongen, og at det ikke er åpninger i isolasjonen, hvor frosten kan komme til betongen. Spesielt der det er store vannledninger og store laster er det viktig at isolasjonen ligger tett inntil betongen.

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.