Basal

Flyterammer i brosteinsbelagte bygater

Flyterammer til kumlokk er utformet for å “flyte” i asfalten rundt kummene. I Bergen har ”brosteinsfolkene” utviklet en løsning knyttet til kummer som ligger i belegningsstein. Løsningen som benyttes i Bergen, bygger på lang erfaring.


I Bergen kommune benyttes ordinære kumringer og ordinære flyterammer. Flyterammen og lokket legges på kumtoppen, så legges brosteinsbelegget inn mot lokket, med en avstand på ca. 7 cm, brosteinen hugges til og så valses brosteinene.
Når brosteinene er valset løftes lokket og rammen opp. Rammen monteres så i betong.

– Vi lager betongballer av betong som er litt mer enn jordfuktig, den skal være elastisk. Ballene er omtrent på størrelse med raspeballer. De legger vi tett i tett mellom den tilhugde brosteinen og kumtoppen. Så setter vi rammen i betongballene og dunker den på plass, forteller Arvid Fjæren.

Når de dunker rammen på plass, flytter overskytende betong opp og rammen blir liggende perfekt. I dagene etter sørger fagfolkene for å fukte betongen, for å gi den en god herdeprosess.

 

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.