Opplæring - Basal

Opplæring

Basal AS gir rådgivning til eierne, byggherrer, konsulenter og entreprenører. Vi holder også foredrag og kurs for byggherrer, konsulenter, entreprenører, og foreleser for studenter på universiteter og høyskoler.

Den kompetansen som vi sitter med, ønsker vi å dele med dere. Nedenfor vil du finne råd og tips for for eksempel korrekt montering av våre robuste produkter, montering av kumtopp, belastningsgrupper og bruk av skjøtemuffer og overgangskobling.

Aqua Safe™ servicekontor

Basals Aqua Safe™ servicekontor bistår med beregninger av gode og robuste anlegg med Aqua-Safe vannkummer, i henhold til VA-miljøblad nr. 112. Kompetansen på kontoret er tilgjengelig for konsulenter, kommuner og entreprenører samt våre eierbedrifter.

Kontoret er bemannet av fagfolk med solid utdanning og erfaring innen VA, samt inngående kunnskap om Aqua-Safe systemet.

Anders Nygård: Basal Aqua Safe™ servicekontor
Mobil: 917 15 018
E-post: an@telemarktechnologies.no

Basal AS

På Basal sitt kontor i Oslo, sitter det personer med høy kompetanse innen VA-faget. Vi er Basal eiernes kompetanseressurs både når det gjelder produkt- og kvalitetsstandarder og kompetanseheving hos bedriftene.

Du finner kontaktopplysninger til våre ansatte under «Om oss».


Video:


Miljø og Gjenbruk av masser

Gjenbruk av masser gir store økonomiske og miljømessige besparelser, da en slipper borttransport av oppgravde masser, samt utvinning og transport av nye gjenfyllingsmasser til anlegget. Dette bør derfor etterstrebes på alle anlegg.

Basal betongrør vs granittstein

Betongrør motstår punktdeformasjon og «knuser» stein som presses mot rørveggen.

Montering av betongrør

Kort veiledning i korrekt montering av Basal betongrør. Anlegg: Brusand, Hå kommune. Entreprenør: Risa AS.

Basal Briljant prosessen

Se hvordan Basal Briljant produseres fra roboten freser emne til ferdig støpt produkt

Montering av PP-dykker

Kort veiledning i hvordan man monterer Basal PP-dykker. Anlegg: Harakollen i Øvre Eiker. Entreprenør: Isachsen Gruppen AS.

Bruk av løfteklokke og kjettingslave

Kort veiledning i hvordan man bruker løfteklokke og kjettingslave. Bruk av kjettingslave er et enkelt og svært effektivt HMS-tiltak! Anlegg: Harakollen i Øvre Eiker. Entreprenør: Isachsen Gruppen AS.

Montering av Basal bunnseksjon

Korrekt montering av betongkum og -kumringer i grøft.

Basal tanks; Himmelbrøleren

Military tanks, weighing 50 tons, driving over concrete pipes without causing any damage. Location; Rena military camp. 2008.

Basal pipelifter

Concrete Pipe Lifter, a video from concrete pipeline systems association (CPSA) showing the concrete pipe lifter in action.

Basal pipelifter Type 3

Legging av rør på Nordre Finstad, Ski kommune, med Basal Pipe Lifter. Diameter rør: 1400. Gravemaskin: Hitachi 350.

Basal Briljant produksjon

Produksjon av Basal Briljant hos Loe Rørprodukter, Hokksund. Tilkobling til 400 PVC rør.