Basal

Du er her: Forsiden Kampanje


Tøffe tider krever tøffe produkter

med rør og kummer i betong.


Det mange gode grunner til å velge betongrør og kummer:


EKSTREM STYRKE

Anleggstrafikk kan gi store belastninger på rør og kummer. Ujevn veg, liten overdekning og til tider høye hastigheter kan gi ekstreme belastninger på rørene i bakken. Betongrør merket med Basal er produsert med stor sikkerhetsfaktor. I tilfeller hvor store laster kan forventes kan betongrør og kummer enkelt dimensjoneres for de forskjellige lastene som skulle opptre. Alltid med store sikkerhetsfaktorer. Betong blir sterkere og sterkere over tid!

INGEN OPPDRIFT

Tyngde er først og fremst en stor fordel! Tyngden gjør at betongrør ligger stabilt ved legging og komprimering, slik at en i større grad unngår svanker i anleggsfasen.

DRIFTSIKKERT

Ved bruk av store betongrør og kummer er det enkelt å komme til for inspeksjon og slamsuging. Fordrøyning- og infiltrasjonsmagasin som består av betongrør har samme kapasitet i hele magasinets levetid, fordi det ikke forekommer fare for gjentetting av magasinet. I tillegg holdes grunnvannet utenfor magasinet uansett grunnvannstand. Utformingen gir gode nedstignings- og inspeksjonsforhold.

MILJØVENNLIG

I en CO2 analyse må man ta hensyn til alle faktorene som for eksempel råvareuttak, transport og grøfteutførelse, da kommer betongrør godt ut. Den desidert største økonomiske og miljømessige fordelen ved å legge betongrør oppnås dersom en kan gjenbruke stedlige masser rundt røret. I tillegg er betong et svært slitesterkt og robust materiale, som gjør at utskiftning i liten grad forekommer. Alle elementene i betongrør og kummer kan resirkuleres og gjenbrukes.

Ingen grunn til å bekymre seg dersom du har satset på betong i årene som kommer!

Ingen grunn til bekymring dersom du har satset på betong i årene som kommer

Nyttige Beregningsprogram


MATERIALKOSTNADER TIL ETTRØRSGRØFTER

Reduser kostnadene - benytt grove masser rundt rørene. Bedre kvalitet på anlegget, stabil grøft og økonomisk lønnsomt. Basal har lansert et beregningsprogram for ettrørsgrøfter. Det er et enkelt program for sammenligning av kostnader per meter grøft. Beregningsprogrammet sammenligner betongrør og konstruerte plastrør. Det er også mulig å fylle inn andre data for å sammenligne leggekostnader til andre produsenter.


HÅNDTERING AV OVERVANN

Med dagens vær er det viktigere enn noensinne å ta høyde for økte mengder overvann i fremtiden. Betong er sterkt nok til å stå imot flom og ras. Bruk vårt beregningsprogram for håndtering av overvann. Brukerveiledning finner du under fanen "Teknisk informasjon".

 

Tøffe tider krever tøffe produkter.

Ser du en lastebil med denne dekoren så er det betong som fraktes.

klimaendringene vil føre til:

  • varmere vær og økt nedbør
  • høyere frekvens av ekstremvær
  • økt risiko for flom, erosjon og jordras
  • ekstrem nedbør og ras som utgjør fare for bygninger og infrastruktur
  • høyere havnivå
Basal annonse - jernbane

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.