Basal

Du er her: Forsiden Om oss

Om oss

Geir Skjørberg
Administrerende direktør

Mer info

Terje Reiersen
Teknisk Direktør

Mer info

Geir Sogge Johnsen
Produktsjef

Mer info

Anne Ekstrøm
Markedskoordinator

Mer info

Mobil:913 29 489
E-post: geir.skjorberg@basal.no

Geir Skjørberg er daglig leder for Basal AS. Geir er utdannet markedsøkonom og har lang erfaring innen bedriftsledelse og erfaring fra VA-markedet. Han jobber for at Basal AS til enhver tid skal kunne tilby deg som kunde de beste tilbudene og produktene innen VA.

Mobil:915 39 866
E-post: terje.reiersen@basal.no

Terje Reiersen er teknisk direktør og har ansvaret for å utvikle rasjonelle metoder for anvendelse og anleggsutførelse av betongrør og kummer. Han arbeider også med å utvikle og dokumentere Basals produkter kvalitetsmessig gjennom Basal Standard.

Mobil:415 47 921
E-post: sogge@basal.no

Geir Sogge Johnsen er ansvarlig for vår satsing på tankmarkedet og skal konsentrere seg om området tanker, renseanlegg, pumpestasjoner etc. Han bistår også Basals medlemsbedrifter med dimensjonering og tekniske beregninger. Geir Sogge Johnsen er utdannet sivilingeniør fra Universitetet på Ås og har tatt en master i Vann- og miljøteknikk.

Mobil:917 23 098
E-post: anne@basal.no

Anne Ekstrøm er markedskoordinator i Basal AS. Hun har bakgrunn fra grafisk design, markedsføring og prosjektledelse, og har tidligere jobbet mye med å utforme markedsmateriell. Hennes hovedoppgaver i Basal er kommunikasjon og markedstiltak internt og eksternt i bedriften.

 

 

Basal er Norges største VA-leverandør og våre viktigste produktområder er rør og kummer i betong. 

Vi er store på produksjon av avløpsrør, løsninger for fordrøyning, infiltrasjon og overvannshåndtering, samt vannkummer og renneløpskummer. 
 
Basal er organisert som en kjede og eies av 14 produsenter og leverandører av VA produkter i Norge. Samtlige produsenter i Basal er underlagt streng intern kontroll samt 3. partskontroll av Kontrollrådet. Alle rør og kummer som merkes ”BASAL” produseres i henhold til Norsk Standard.

I Basal utvikler og utveksler vi gode løsninger. Basals hovedoppgave er å utarbeide felles produktløsninger og standarder, inngå felles innkjøpsavtaler og utarbeide felles profilerings- og markedsmateriell for kjeden. Basal Standard er den felles produkt- og kvalitetsstandarden som eier-bedriftene bruker i sin produksjon.

Vi holder foredrag og kurs for byggherrer, konsulenter og entreprenører, og foreleser for studenter på universiteter og høyskoler.

Basal er en kontinuerlig pådriver innen innovasjon og produktutvikling i tett samarbeid med sine norske kunder som byggherrer, konsulenter og entreprenører.

Basal har fire ansatte, og har kontorer sentralt i Oslo sentrum.


 
Basal Aqua-Safe servicekontor
v/Anders Nygård
Mail:  an@telemarktechnologies.no
Mobil: 917 15 018

Basals Aqua-Safe-kontor bistår med å beregne styrkeklasser for kummer, samt finne løsninger for armatur og tilkoblingsdeler til de rørtyper som skal inn i kummen. Ta også kontakt dersom det er behov for hjelp med løsninger og forbedringer av kummene.


Basal Aqua-Safe vannkummer skal kontrolleres etter disse kriteriene:
• Alle rørdimensjoner fra DN200 og oppover.
• Kummer med eksentrisk plassert konsoll.
• Kummer med lavere byggehøyde enn 1 meter.
• Kummer med bend eller dimensjonsovergang.
• Kummer der vannledningene går i flere plan i høyden.


Basal servicekontor for Aqua-Safe vannkummer holder til på Notodden.

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.