Miljø - Basal

Miljø

Basal har som overordnet mål at vi skal bidra til bærekraftig utvikling for våre eiere, ansatte og samfunnet rundt oss. Grunnelementene i begrepet bærekraftig utvikling er økologi, sosialt ansvar og økonomi.

Vi ønsker å ta et særskilt ansvar for et bedre miljø med vårt fokus på konseptløsninger for rensing av overvann og rådgivning om hvordan man minimerer klimafotavtrykket ved produksjon og installasjon.

Sammen med våre eiere jobber vi kontinuerlig med å tilpasse resepter for å oppnå EPD’er med lavest mulig miljøpåvirkning. I løpet av 2022 skal alle våre fabrikker være ISO 14001 sertifisert.

Vi skal skape merverdier og samtidig ta vare på naturressurser - basisen for vår økonomiske aktivitet. Og vi erkjenner vårt sosiale ansvar overfor lokalmiljøet hvor virksomhetene drives.

Vi jobber med et 100 års perspektiv på levetid for våre produkter. Gjenbruk - ikke forbruk , er også et av mottoene som vi styrer etter.

Spar penger og miljøutslipp ved å legge betongrør

Betongrør er en selvbærende konstruksjon som tillater omfylling med stor stein. Det betyr at man kan gjenbruke masser fra anlegget, noe som gir store økonomiske og miljømessige besparelser. Transport og håndtering av masser (A5) er den delen som bidrar til størst miljøutslipp. Det er derfor viktig at grøfteutførelsen tas med i vurderingen, og at en benytter fordelene til de forskjellige produsentene for å sikre lavest mulig utslipp og maksimal levetid på anlegget.

Miljødeklarasjon med EPD

Det er et økende fokus på miljødeklarasjoner i VA og anlegg. Basal har sammen med Betongelementforeningen og Fabeko laget en EPD generator sammen med LCA.no AS. Den gjør det mulig for alle Basal-medlemmer å dokumentere sin miljøpåvirkning med EPD miljødeklarasjoner. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofilen på ulike produkter. Da kan man gjøre en vurdering og ta et valg basert på miljødeklarasjonen. 

Basal utvikler løsninger som renser overvann

I kampen mot miljøgifter og mikroplast, som ender i våre fjorder og havneområder, er sandfangene ofte det eneste rensetrinnet for forurenset vegvann. Et sandfang renser egentlig veldig bra, undersøkelser har vist at opptil 50 % av tungmetallene kan holdes tilbake i et sandfang. Men hvis intensjonen er å rense overvannet, så bør man tenke større.

Miljøkum renser miljøgifter fra overvannet

Det er allment kjent at avrenning fra tette flater i bymiljøer inneholder miljøgifter som gjerne slår følge med regn, bekker og elver ut i havet. Det er nettopp det Miljøkummen er bygget for å rense. Etter mer enn ti års utvikling er Telemark Technologies klare for at Miljøkummen kan tas i bruk. Løsningen renser ut miljøgifter fra vann med unik, norskutviklet fiber. Basal har et tett samarbeid med Telemark Technologies på flere områder.