Dimensjonering av fettutskillere - Basal

Dimensjonering av fettutskillere

Riktig fettutskiller og korrekt dimensjonering avgjøres på bakgrunn av en analyse, hvor en definerer hva som kommer til å bli tilført fettutskilleren.

Dimensjoneringsprogrammet beregner nødvendig nominell størrelse på fettutskilleranlegget i henhold til NS-EN 1825-2. Programmet tar hensyn til ulike situasjoner, enten det er basert på antall måltider i virksomheten, bruk av spesifikt kjøkkenutstyr eller produksjonsvolum i slakterier/kjøttproduksjonsanlegg. Summen av disse verdiene avgjør hvilken størrelse det må være på den aktuelle fettutskilleren.

Programmet må kun benyttes av faglig kompetente personer som kan godkjenne resultatene fra dimensjoneringsprogrammet.