Innovasjon - Basal

Innovasjon

Ordet innovasjon kommer opprinnelig fra det latinske ordet «innovare», som betyr å fornye eller å skape noe nytt. I Basal jobber vi med innovasjon som en del av vår strategiske satsing på økonomisk verdiskapning for våre eiere. Ofte jobber vi sammen med våre leverandører eller eksterne selskaper som kan bidra til å skape innovative løsninger innen VA.

Nedenfor finner du noen av våre siste innovasjonsprosjekter.

Høyteknologisk og skreddersydd renneløpskum i betong

Briljant renneløpskummer er suverent enkle og nøyaktige i bruk. Kummene skreddersys i et unikt system som kombinerer høyteknologisk robotproduksjon, optimaliserte renneløp tilpasset rørtypen og dokumenterte rørgjennomføringer. Kummene får optimale hydrauliske forhold, glatt overflate og hver enkelt kum blir nøyaktig tilpasset kumpunktet. Kummen leveres klar til å settes ned i grøfta. En perfekt kumløsning!

Aqua-safe vannkum – så har du ditt på det tørre

Det er ikke lett å se, men det er stor forskjell på vannkummer.

Rørinspeksjon Norge hevder at det er lekkasje i 50% av nye vannkummer, noe som får konsekvenser både sikkerhetsmessig og økonomisk. Basal har tatt grep om problemet og løsningen heter Aqua-Safe.

Aqua-Safe er en ferdigmontert vannkum med svært strenge sikkerhetskrav og er bransjens sikreste vannkum. Aqua-Safe er godkjent av uavhengig tredjepart og leveres med garanti mot lekkasje. Det er rett og slett en ny generasjon vannkummer.

Basal har gjennomført en omfattende satsing på kompetanse og utvikling hos sine eiere. Basal Aqua-Safe følger kravene i VA-miljøblad nr. 112. Kummene er skrudd sammen innendørs, i rene lokaler, av sertifiserte montører med spesialkompetanse. De leveres komplett, direkte på grøftekanten, har 100 års levetid og er samtidig 100% sikre.

Produsentene av Basal Aqua-Safe tredjepartsertifiseres via Kontrollrådet.

Permakum er et nytt og spennende sandfang

Overvann bør håndteres lokalt, det er akkurat det den permeable kumringen Permakum gjør. Permakum infiltrerer overvannet til grunnen rundt hele kummen, mens det meste av forurensning og partikler blir igjen i kummen. Brukt i et sandfang kan den bli et LOD-tiltak i én kum – et ferdig tiltak for lokal overvannsdisponering (LOD) som fremmer gjenbruk. Dette er til glede for eksempelvis trær og annen vegetasjon i urbane miljøer, der tette flater gjør at det ellers kan være begrenset tilgang på vann. Med en slik gjenbruk av overvannet får vi samtidig kontroll på mye av forurensningene, som ellers ville fulgt med vannet gjennom punktutslipp i elver og bekker.