Innovasjon - Basal

Innovasjon

Ordet innovasjon kommer opprinnelig fra det latinske ordet «innovare», som betyr å fornye eller å skape noe nytt. I Basal jobber vi med innovasjon som en del av vår strategiske satsing på økonomisk verdiskapning for våre eiere. Ofte jobber vi sammen med våre leverandører eller eksterne selskaper som kan bidra til å skape innovative løsninger innen VA.

Nedenfor finner du noen av våre siste innovasjonsprosjekter.

Høyteknologisk og skreddersydd renneløpskum i betong

Briljant renneløpskummer er suverent enkle og nøyaktige i bruk. Kummene skreddersys i et unikt system som kombinerer høyteknologisk robotproduksjon, optimaliserte renneløp tilpasset rørtypen og dokumenterte rørgjennomføringer. Kummene får optimale hydrauliske forhold, glatt overflate og hver enkelt kum blir nøyaktig tilpasset kumpunktet. Kummen leveres klar til å settes ned i grøfta. En perfekt kumløsning!

Miljøkum renser miljøgifter fra overvannet

Det er allment kjent at avrenning fra tette flater i bymiljøer inneholder miljøgifter som gjerne slår følge med regn, bekker og elver ut i havet. Det er nettopp det Miljøkummen er bygget for å rense. Etter mer enn ti års utvikling er Telemark Technologies klare for at Miljøkummen kan tas i bruk. Løsningen renser ut miljøgifter fra vann med unik, norskutviklet fiber. Basal har et tett samarbeid med Telemark Technologies på flere områder.

Permakum er et nytt og spennende sandfang

Overvann bør håndteres lokalt, det er akkurat det den permeable kumringen Permakum gjør. Permakum infiltrerer overvannet til grunnen rundt hele kummen, mens det meste av forurensning og partikler blir igjen i kummen. Brukt i et sandfang kan den bli et LOD-tiltak i én kum – et ferdig tiltak for lokal overvannsdisponering (LOD) som fremmer gjenbruk. Dette er til glede for eksempelvis trær og annen vegetasjon i urbane miljøer, der tette flater gjør at det ellers kan være begrenset tilgang på vann. Med en slik gjenbruk av overvannet får vi samtidig kontroll på mye av forurensningene, som ellers ville fulgt med vannet gjennom punktutslipp i elver og bekker.

Aqua-safe vannkum – sikrer rent drikkevann

Aqua-Safe vannkummer er et produkt med svært strenge sikkerhetskrav og er bransjens sikreste vannkum. Drikkevannet vårt skal jo helst unngå bakterier og andre forurensninger som finnes i en grøft. Basal mener derfor at prefabrikkerte vannkummer er det eneste riktige. Kummene våre har lang levetid og ventilene er sammensatt av mange deler, noe som gjør at kummene motstår store trykk. Dette er dyre komponenter, og må håndteres deretter. Gjør du ikke det, kan du risikere å redusere levetiden fra 100 til 50 eller 20 år.

For Basal er det et absolutt mål at de nye prefabrikkerte kummene Basal Aqua-Safe skal være en bærekraftig løsning. Til nå har lekkasjer i rørdeler og armaturer vært vanskelige å avdekke. Man har risikert å måtte grave opp en hel gate for å reparere lekkasjen, noe som ikke har vært heldig for næringslivet og beboerne som blir berørt. Når du bygger noe, skal du bygge for 100 år. Og det gjør du med Basal Aqua-Safe.

Basal har gjennomført en omfattende satsing på kompetanse og utvikling hos sine eiere. Basal Aqua-Safe følger kravene i VA-miljøblad nr. 112. Kummene monteres innendørs i rene lokaler av sertifiserte montører med spesialkompetanse. De leveres komplett, direkte på grøftekanten, har 100 års levetid og er samtidig 100% sikre.

Produsentene av Basal Aqua-Safe tredjepartsertifiseres via Kontrollrådet.