Produsenter - Basal

Produsenter

Basals eiere produserer og selger rør og kummer av betong til det norske VA markedet.

Våre bedrifter har god geografisk spredning. Det å være landsomfattende og samtidig ha lokal forankring skaper solide markedstilpassede bedrifter i konkurranse med store internasjonale aktører og selskaper. Den lokale tilknytningen gir god lokalkunnskap, samtidig som fellesskapet i Basal styrker bedriftene innen produktutvikling og produktkvalitet.

Produkter som leveres fra eierbedriftene i Basal tilfredsstiller gjeldende krav og gir deg et fullgodt anlegg med dokumentert levetid på mer enn 100 år.

Det er kun de beste betongproduktene som har Basal-logo på.

Her finner du oss

Over hele landet finner du bedrifter som leverer Basal-produkter

Klikk på kartet for å finne produsenter i ønsket del av landet.

BASAL-produsenter

BASAL-produsenter (Se alle)

BASAL-produsenter (Se alle)

BASAL-produsenter (Se alle)

BASAL-produsenter (Se alle)

BASAL-produsenter (Se alle)

BASAL-produsenter (Se alle)

BASAL-produsenter (Se alle)

 • Loe Rørprodukter AS

  Ytongveien 30,  3300  Hokksund

  Tlf: 910 06 600 |  http://www.loe-ror.no

  Loe Rørprodukter AS - avd. Akershus

  Isakveien 20,  2004  Lillestrøm

  Tlf: 64 84 75 50 |  https://loe-ror.no/oslo-akershus/

  Loe Rørprodukter AS - avd. Østfold

  Mosseveien 112,  1580  Rygge

  Tlf: 69 28 56 20 |  https://loe-ror.no/ostfold/

 • Østfold Betongprodukter AS

  Brandsrudveien 19,  1850  Mysen

  Tlf: 69 89 15 22 |  http://www.ostfold-betongprodukter.no/

 • Østraadt Øst

  https://www.ostraadtror.no

  Avd. Gjøvik

  Stampevegen 1,  2827  Hunndalen

  Tlf: 47 47 31 90 | 

  Avd. Skedsmo

  Vestvollvn. 16-30,  2019  2019 Skedsmokorset

  Tlf: 47 77 63 60 | 

  Avd. Sandvika

  Industriveien 46-48,  1396  Sandvika

  Tlf: 66 77 79 08 |