Produsenter - Basal

Produsenter

Basals eiere produserer og selger rør og kummer av betong til det norske VA markedet.

Våre bedrifter har god geografisk spredning. Det å være landsomfattende og samtidig ha lokal forankring skaper solide markedstilpassede bedrifter i konkurranse med store internasjonale aktører og selskaper. Den lokale tilknytningen gir god lokalkunnskap, samtidig som fellesskapet i Basal styrker bedriftene innen produktutvikling og produktkvalitet.

Produkter som leveres fra eierbedriftene i Basal tilfredsstiller gjeldende krav og gir deg et fullgodt anlegg med dokumentert levetid på mer enn 100 år.

Det er kun de beste betongproduktene som har Basal-logo på.

Her finner du oss

Over hele landet finner du bedrifter som leverer Basal-produkter

Klikk på kartet for å finne produsenter i ønsket del av landet.

BASAL-produsenter

BASAL-produsenter (Se alle)

BASAL-produsenter (Se alle)

BASAL-produsenter (Se alle)

BASAL-produsenter (Se alle)

BASAL-produsenter (Se alle)

BASAL-produsenter (Se alle)

BASAL-produsenter (Se alle)