Kapasitetsberegning - Stikkrenner med innløpskontroll - Basal

Kapasitetsberegning - Stikkrenner med innløpskontroll

Dette er et enkelt program for beregning av hydraulisk kapasitet for stikkrenner og kulverter i betong med sirkulært tverrsnitt fra DN 600-3000 i situasjon med innløpskontroll, Beregningsprogrammet bygger på forutsetninger og krav stilt i håndbok N200 og V240, og baseres på innløpskontroll.

Programmet må kun benyttes av faglig kompetente personer som kan godkjenne resultatene fra dimensjoneringsprogrammet.

Vi mottar gjerne innspill til forbedringer, slik at vi kan oppgradere våre beregningsprogrammer til å bli best! Tilbakemeldinger tas imot av Eirik Bråten på eirik@basal.no

  l/s