Kapasitetsberegning - Stikkrenner med innløpskontroll - Basal

Kapasitetsberegning - Stikkrenner med innløpskontroll

Dette er et enkelt program for beregning av hydraulisk kapasitet for stikkrenner og kulverter i betong med sirkulært tverrsnitt fra DN 600-3000 i situasjon med innløpskontroll, Beregningsprogrammet bygger på forutsetninger og krav stilt i håndbok N200 og V240, og baseres på innløpskontroll.

Programmet må kun benyttes av faglig kompetente personer som kan godkjenne resultatene fra dimensjoneringsprogrammet.

  l/s