Kapasitet rørledning - Basal

Kapasitet rørledning

Vannføringsevnen beregnes ved hjelp av Colebrook-White's formel. Videre kan også vannføringsevnen for delfylte rør (50 og 70 %) beregnes ved hjelp av Bretting's formel.

Beregningsprogrammet skal ikke benyttes ved stikkrenner, bekkelukkinger etc. (Da benyttes beregningsprogrammet: Kapasitetsberegning - Stikkrenner med innløpskontroll)

Vi mottar gjerne innspill til forbedringer, slik at vi kan oppgradere våre beregningsprogrammer til å bli best! Tilbakemeldinger tas imot av Eirik Bråten på eirik@basal.no

Detaljer

  mm
  ‰
  mm

Resultat

100% fylte rør: l/s

70% fylte rør: l/s

50% fylte rør: l/s

Ruhet

Material v < 1 m/s v > 1 m/s
Spillvann Overvann
Betong 3,0 1,5 0,6
Plast 1,5 0,6 0,6

Innvendig diameter

Vær oppmerksom på at enkelte leverandører opererer med utvendig diameter, jmf. tabell under. Det er viktig at innvendig rørdiameter benyttes, da avvik fra virkelig diameter har stor innflytelse på resultatet.

Vi har kun valgt å plukke ut noen eksempler på rørtyper her i denne tabellen, men dette programmet kan benyttes for alle rørtyper, da det primært er innvendig diameter, helning og angitt ruhet (driftsruhet) som bestemmer vannføringskapasiteten.

Handelsbetegnelse Innvendig diameter [mm]
Betongrør Pragma (Pipelife) PVC (SN8)
150 150
160 139 151
200 200 174 188
250 250 218 235
300 300
315 276 297
400 400 348 377
500 500 435 471
600 600
630 550
800 800
1000 1000
1200 1200
1400 1400
1600 1600
1800 1800
2000 2000
2400 2400
3000 3000