Om oss - Basal

Om Basal

VA-kompetansebedriften Basal er, via 17 eiere, Norges største totalleverandør av betongrør og -kummer. Våre fokusområder er avløpsrør, løsninger for fordrøyning, infiltrasjon og overvannshåndtering, samt vannkummer og renneløpskummer.

Basal AS har som hovedoppgave å gi teknisk rådgivning til egne bedrifter og til byggherrer, konsulenter og entreprenører. Vi holder foredrag, kurs og foreleser også for studenter på universitet og høyskoler.

Gjennom et sterkt fellesskap bistår vi i utviklingen og standardiseringen av betongrørsystemene som trygger Norges vann- og avløpssystemer i dag – og de kommende 100 år. Produkter merket med Basal sikrer kvalitet og lang levetid.

Basal er ansvarlig for felles informasjons- og markedsarbeid for å fremme Basal betongprodukter til VA-markedet. På denne måten er Basal blitt en reell brobygger mellom 17 norske industribedrifter og markedet.

Basals hovedmål:

  • Øke betongens markedsmuligheter i Norge.
  • Bedre og videreutvikle kvaliteten av rør og kumsystemer i betong.
  • Satse på betydelig produktutvikling av rør og kumsystemer.
  • Fremme effektive og rasjonelle produksjonsenheter.
  • Sikre at våre kunder får rett produkt med både standardprodukter og skreddersøm.

Basal står for kvalitet, kompetanse og innovasjon.

Geir Sogge Johnsen

Administrerende direktør

Mobil: 415 47 921. E-post: sogge@basal.no

Sogge er utdannet sivilingeniør fra Universitetet på Ås og har master i Vann- og miljøteknikk. Han jobber for at Basal AS til enhver tid skal tilby deg som kunde de beste VA-produktløsningene. Han er også ansvarlig for våre områder innen overvannshåndtering, renseløsninger og miljøvurderinger.

Terje Reiersen:

Teknisk direktør

E-post: terje.reiersen@basal.no

Terje var med å etablere Basal i 2001, og har jobbet med rør- og kumsystemer i betong siden 80-tallet. Terje har ansvaret for å utvikle rasjonelle metoder for anvendelse og anleggsutførelse av betongrør og kummer. Han bistår også ved spørsmål angående dimensjonering og styrke beregninger. Terje arbeider med å utvikle og dokumentere Basals produkter kvalitetsmessig gjennom Basal Standard.

Ivar Haga:

Ass. Teknisk sjef

Mobil: 976 05 712. E-post: ivar@basal.no

Ivar har en mastergrad i industriell økonomi med fordypning i vann- og miljøteknikk og energiøkonomi. Fra tidligere har han tolv års erfaring som rådgiver innen VA faget i Multiconsult. Ivar sitt hovedansvarsområde er rør- og kumprodukter. Han vil arbeide med standardisering, kvalitetsheving av produkter og tekniske løsninger. Han bistår også ved spørsmål angående dimensjonering og styrkeberegninger ved spesielle lastsituasjoner.

Eirik Bråten

Eirik Severin Bråten:

VA-ingeniør

Mobil: 907 20 442. E-post: eirik@basal.no

Eirik er utdannet sivilingeniør fra NMBU og har master i Vann- og miljøteknikk. Han skrev sin masteroppgave om Basal Permakum.

Eirik har ansvar for våre områder innen overvannshåndtering og renseløsninger. Han håndterer også våre beregningsprogrammer og tegningsbiblioteker (Focus Vardak og Trimble).

Anne Ekstrøm:

Administrasjon og markedsleder

Mobil: 917 23 098   E-post: anne@basal.no

Anne har bakgrunn fra grafisk design, markedsføring og prosjektledelse. Anne har ansvar for interne administrative oppgaver, kommunikasjon og markedstiltak internt og eksternt i bedriften. I løpet av de årene Anne har vært ansatt hos Basal så har hun også fått stor kunnskap rundt VA-faget

Aqua Safe™ servicekontor

Basals Aqua Safe™ servicekontor bistår med beregninger av gode og robuste anlegg med Aqua-Safe vannkummer, i henhold til VA-miljøblad nr. 112. Kompetansen på kontoret er tilgjengelig for konsulenter, kommuner og entreprenører samt våre eierbedrifter.

Kontoret er bemannet av fagfolk med solid utdanning og erfaring innen VA, samt inngående kunnskap om Aqua-Safe systemet.

Anders Nygård: Basal Aqua Safe™ servicekontor
Mobil: 917 15 018
E-post: an@kongsberg-tox.no

Produsenter

Basals eiere produserer og selger rør og kummer av betong til det norske VA markedet.
Våre bedrifter har god geografisk spredning. Det å være landsomfattende og samtidig ha lokal forankring skaper solide markedstilpassede bedrifter i konkurranse med store internasjonale aktører og selskaper. Den lokale tilknytningen gir god lokalkunnskap, samtidig som fellesskapet i Basal styrker bedriftene innen produktutvikling og produktkvalitet.

Produkter som leveres fra eierbedriftene i Basal tilfredsstiller gjeldende krav og gir deg et fullgodt anlegg med dokumentert levetid på mer enn 100 år.

Det er kun de beste betongproduktene som har Basal-logo på.