Materialkostnader til ettrørsgrøfter - Basal

Materialkostnader til ettrørsgrøfter

Programmet sammenligner kostnader ved oppbygning av ettrørsgrøfter ved å legge betongrør i henhold til Basal leggeanvisning, og ved legging av plastrør i henhold til NPG sin leggeanvisning.

Håndbok N 200 stiller krav til at gjenfyllingsmasser kan inneholde stein med maksimal kornstørrelse 300 mm. Håndbok R761 prosesskode 1 oppfordrer samtidig til at det i utgangspunktet skal benytte stedlige masser i gjenfyllingen over ledningssonen. Gjenbruk av masser gir store økonomiske og miljømessige besparelser, da en slipper borttransport av oppgravde masser, samt utvinning og transport av nye gjenfyllingsmasser til anlegget og bør derfor etterstrebes på alle anlegg. Betongrør er det rørmateriale som gir størst anledning til å gjenbruke stedlige masser!)

Vi mottar gjerne innspill til forbedringer, slik at vi kan oppgradere våre beregningsprogrammer til å bli best! Tilbakemeldinger tas imot av Eirik Bråten på eirik@basal.no

Sammenligning av kostnader til ettrørsgrøfter

tversnitt_1
tversnitt_2
tversnitt_3
Betongrør alternativ 1 Betongrør alternativ 2 Korrugerte plastrør
Innvendig diameter (mm)
Utvendig rørdiameter (mm)
Grøftebredde (m)
Areal rørtverrsnitt (m²)
Rørpris (meter)
Tilbakefylt omfyllingsmasser pukk (m³) - -
Tilbakefylt omfyllingsmasser maskinkult (m³) - -
Tilbakefylt omfyllingsmasser gjenbruk (m³) -
Transport omfyllingsmasser (kroner/m³)
-
Bortkjøring av masser (kroner/m³)
-
Pris sortering av masser (kroner/m³)
-

Pris per meter grøft (kroner)

Forutsetninger:

Fundamentet er ikke med i beregningen