Kumløsninger - Basal

Basal kumløsninger

Basal kumløsninger er et komplett prefabrikkert byggekloss-system for bygging av betongkummer til vann- og avløpsnettet. Der det prefabrikkerte systemet ikke direkte kan benyttes, har Basals eierbedrifter god erfaring med å skreddersy løsninger etter kundens ønske.

Vann- og avløpskummer dekker en rekke viktige funksjoner, særlig ved kontroll, inspeksjon drift og vedlikehold. Avløpsvann er et felles ord for alt vann som ledes vekk gjennom avløpsledninger. Vi skiller avløpsvann i spillvann og overvann.

Betongkummer er en sterk og solid løsning som står stabilt og som er lite utsatt for å flyte opp. Et komplett system levert på grøftekanten er tidsbesparende og effektivt. Produkter merket med BASAL løser samfunnskritiske utfordringer og gir deg et fullgodt anlegg med dokumentert levetid på mer enn 100 år.

Kumløsninger: Spillvann 

Spillvann er alt vann som har vært brukt i for eksempel husholdninger, restauranter og industri. Uttrykket spillvann brukes særlig i forbindelse med klosettvann og forurenset vann fra bad, oppvask og tøyvask.

Kumløsninger: Overvann

Overvann er vann som kommer fra regn eller snøsmelting, som renner fra tak, plasser og veier. Det er også lekkasjer fra drikkevannsrør og grunnvann som lekker inn i avløpsrørene. For å hindre oversvømmelse av kjellere og gater, må ledningsnettet være i stand til å ta unna overvannet. En av de store utfordringene med klimaendringene er at mengden overvann øker.

Kumløsninger: Vannforsyning

For at vann skal bli regnet som drikkbart må det oppfylle visse kvalitetskrav. Drikkevannsforskriften innebærer strenge krav til alle vannforsyningssystemer. Forskriften gjelder alle former for vann som enten ubehandlet, eller etter behandling, skal drikkes, brukes i matlaging, til andre husholdningsformål eller i næringsmiddel-foretak.

Kumløsninger: Trekkekum

Trekkekummer benyttes ved legging av kabler i en rørtrasé. Kummene gir enkel tilgang for fremtidig inspeksjon og vedlikehold. Trekkekummer av betong kan benyttes for belastningsgruppe B125 (uten trafikkbelastning) og D400 (med trafikkbelastning). D400 skal utføres med bunnplate.

Skrå kumtopp

Skrå kumtopp DN650 benyttes i stedet for ordinære kumavslutninger, for å unngå utstikkende elementer i veiskulder. Den skrå toppen er produsert med fall på 1:5, og produktet monteres slik at toppen flukter med det øverste laget av massen i veiskulderen. Under skråtoppen monteres ordinære kummer i valgfri dimensjon.

Skråtoppen er dimensjonert for kumåpninger DN650. Høyden er 150 mm på det laveste, og 300 mm på det høyeste. Den kan leveres med not og fjær-skjøt på bestilling. På toppen er det flat avslutning for valgfri montering av fast støpejernsramme, enten med tett lokk, eller ristlokk. Kuppelrist kan også monteres på skråtoppen.

Påbygning på gamle/ødelagte kumskjøter

Støttering brukes som regel for montering i justeringsringer med not og fjær, for å gi nødvendig sidevegs stabilitet. Støtteringer kan imidlertid også erstatte ødelagt eller manglende fals mellom nye og gamle kumelement ved arbeid på eksiterende anlegg. 

Støtteringen settes ned inni kumtoppen. Så benyttes et fugeband for tetting mellom de to kumelementene. Fugebåndet både limer og tetter, og benyttes mellom kumelementene.

Typiske bruksområder er når toppen er ødelagt på en gammel kjegle eller når det skal bygges oppover på en gammel kum.

Støtteringen er laget av varmforsinket stål, leveres i dimensjonene DN 400, DN 650, DN 800, DN 1000 og DN 1200, og kan også fungere som en overgangsring. Video:Montering av PP-dykker

Kort veiledning i hvordan man monterer Basal PP-dykker. Anlegg: Harakollen i Øvre Eiker. Entreprenør: Isachsen Gruppen AS.


Montering av Basal bunnseksjon

Korrekt montering av betongkum og -kumringer i grøft.


Bruk av løfteklokke og kjettingslave

Kort veiledning i hvordan man bruker løfteklokke og kjettingslave. Bruk av kjettingslave er et enkelt og svært effektivt HMS-tiltak! Anlegg: Harakollen i Øvre Eiker. Entreprenør: Isachsen Gruppen AS.


Basal Briljant produksjon

Produksjon av Basal Briljant hos Loe Rørprodukter, Hokksund. Tilkobling til 400 PVC rør.