Spillvann-kumløsninger - Basal

Kumløsninger: Spillvann

Spillvann er alt vann som har vært brukt i for eksempel husholdninger, restauranter og industri. Uttrykket spillvann brukes særlig i forbindelse med ufortynnet kloakkvann (klosettvann og forurenset vann fra bad, oppvask og tøyvask).

Alt spillvann skal til renseanlegg og renses på en tilfredsstillende måte. Vannet som renner ut fra renseanlegget skal ikke forurense resipienten. Resipienten er bekk, elv, innsjø, fjord eller annen vannkilde som mottar det rensede avløpsvannet.

Briljant

Basal BriljantTM er et unikt konsept for industriell produksjon av spesialtilpassede renneløpskummer, støpt i en operasjon. Kummene får optimale hydrauliske forhold, glatt overflate og korrekt rørtype og dimensjon settes nøyaktig der anlegget trenger tilkoblingen.

Optikum

Optikum leveres som inspeksjonskum/spylekum (DN 650) og som nedstigningskum (DN 1000).

Optikum er stabil ved omfylling og komprimering, og kummens tyngde hindrer oppdrift. Muffene i Optikum er tilpasset plastrør (PVC/PP). Renneløpene er av PP, slik at man får samme materialtype i kum og ledningstrekk. Likt materiale i kumrenne og ledningsstrekk sørger for optimale hydrauliske egenskaper, i tillegg til å minske avleiringer, selv ved lite fall og lav selvrensing.

Bunnseksjon

Alle bunnseksjoner kan leveres med standard eller ig skjøt.

Basal bunnseksjon type 1 er serieprodusert med prefabrikkerte renner og muffer i kumvegg for tilkobling av ledninger. Type 1 dekker rørdimensjoner DN 150 - 400. Bunnseksjonen leveres i utgangspunktet for tilkobling av betongrør en kan også tilpasses plastrør.

Basal bunnseksjon type 2, 3, 4 har fleksible løp og skreddersys etter kundens ønsker. Bunnseksjonene støpes manuelt og dekker renneløp fra DN 150 - 1600. For tilkopling av alle rørvarianter.