Teknisk info betongkummer - Basal

Teknisk info betongkummer

Alle kummer som merkes ”Basal” produseres i henhold til NS 3139; Kummer av betong.

I tillegg tilfredsstiller produkter merket ”Basal” vår interne Basal Standard. Basal Standard er den felles produkt- og kvalitetsstandard som eierbedriftene bruker i sin produksjon. Dette sikrer blant annet at produkter fra forskjellige Basal-produsenter kan monteres om hverandre, og samtidig ivareta de beste funksjonsegenskaper som tetthet i skjøt. Samtlige produsenter i Basal er underlagt streng intern kontroll samt tredjepartskontroll av Kontrollrådet.

Skjøtdetaljer

Kumringer kan leveres med løs pakning eller med innstøpt gummipakning (ig)

  • Basal standard kum har løs pakning og leveres fra DN650-3000.
  • Basal ig kum og leveres fra DN 1000-3000

Kumringer og justeringsringer leveres med ulik skjøt. (Se detalj A og B)

Styrke

Kummer usettes for belastninger som stiller krav til materialet bl.a. jordlast, trafikklast, innvendig og utvendig vanntrykk og evt. forankringskreftene fra vannledning.

Standard kummer er dimensjonert for å ligge i trafikkert veg, med en maksimal dybde på 6 meter. Kjegler og topplater skal motstå en last på minimum 300 kN, bunnseksjoner skal motstå en (oppad rettet) last på 100 kN. Større laster eller dybder over 6 meter må dimensjoneres spesielt.

NB! Ved grunnvannstand høyere enn 1 meter over topp bunn, må dette oppgis da kumbunnen må dimensjoneres for oppdriftskreftene.

Tetthet

Kumelementer kan leveres tetthetskontrollert fra fabrikk dersom det angis ved bestilling. Tetthetskontrollerte kummer er T-merket og kravene for tetthet gjelder både til utvendig og innvendig trykk.

Produktkrav (NS 3139):

  • Basal kum, ikke T-merket. Ingen krav til tetthet i gods eller skjøt. Det anbefales benyttet gummipakning i skjøt.
  • T-merket Basal kum. Skjøt og gods er dokumentert med prøvetrykk på 5 meter vannsøyle i 15 minutter uten drypp. Det skal benyttes gummipakning i skjøt.
  • T-merket Basal ig-kum. Skjøt og gods er testet med prøvetrykk på 10 meter vannsøyle i 15 minutter uten drypp, samt tverrlast i skjøt på 50 kN. Løpende prøving og dokumentasjon utføres imidlertid etter samme krav som T-merket Basal kum.

Bestandighet og levetid

Bestandighet henger tett sammen med betongkvalitet og jo tettere betongen er, jo mindre utsatt er betongen for kjemisk og mekanisk slitasje. Økt forståelse, nye og bedre komprimeringsutstyr og økt fokus på betongsammensetning har resultert i at dagens betongrør i svært liten grad er utsatt for korrosjon.

  • Betongens trykkfasthet er mer enn doblet siden 70-tallet og dagens trykkfasthet tilsvarer en sylinderfasthet på minimum B 55.
  • Basal Standard stiller krav om at samtlige produkter skal tilfredsstille bestandighetsklassse tilsvarende M 40 i NS 3139.
  • V/C-tallet er en angivelse av mengdeforholdet mellom vann og sement (og eventuelt andre bindemidler) og betongrørindustrien ligger i dag med et V/C tall på maks. 0,4. Et lavt V/C tall gir en sterkere og tettere betong.