Trekkekum-løsninger - Basal

Kumløsninger: Trekkekum 

Trekkekummer benyttes ved legging av kabler i en rørtrasé. Kummene gir enkel tilgang for fremtidig inspeksjon og vedlikehold. Trekkekummer av betong kan benyttes for belastningsgruppe B125 (uten trafikkbelastning) og D400 (med trafikkbelastning). D400 skal utføres med bunnplate.

I tilfeller der belastningen overstiger «standard» veglast/NS3121 må alternativ løsninger benyttes, ta kontakt for rådgivning.

B125
Belastningsgruppe 2 testet for prøvelast på 12,5 tonn. Produkter i denne klassen er tilpasset belastning fra Gangveier, fotgjengerområder o.l, parkeringsplasser eller parkeringstak.

D400
Produkter fra belastningsklasse 4, testet for prøvelast 40 tonn, er mest benyttet. Produkter i denne klassen er tilpasset belastninger i kjørebane, veiskulder med fast dekke og parkeringsområder for alle kjøretøyer. 

Rektangulær

Rektangulære trekkekummer er de mest anvendte kummene forbindelse med legging av kabeltrekkerør. Trekkekummene kan leveres med et lokk (TK1), to lokk (TK2) og tre lokk (TK3).

LED

Trekkekum LED produseres med rett eller skrå kumtopp.

Tunnell

Tunnelkum er smal og tilpasset til bruk i tunneler. Leveres i to varianter

Sarkofag

Sarkofag trekkekum benytter standard lokk og ramme, men har et større tilgjengelig grunnareal enn de rektangulære trekkekummene. Trekkekummene kan leveres med to lokk (TK2) og tre lokk (TK3).

Trekkekum for store terrengbelastninger

ig kummer kan dimensjoneres spesielt for store laster (flylast, containerhavn). Dette er en spesialkum som er krafitg armert. Kummen kan modifiseres og tilpasses til trekkekum på forespørsel.