Drikkevann-kumløsninger - Basal

Kumløsninger: Vannforsyning

For at vann skal bli regnet som drikkbart må det oppfylle visse kvalitetskrav. Drikkevannsforskriften innebærer strenge krav til alle vannforsyningssystemer. Forskriften gjelder alle former for vann som enten ubehandlet, eller etter behandling, skal drikkes, brukes i matlaging, til andre husholdningsformål eller i næringsmiddel-foretak.

Kommunen har et betydelig ansvar når det gjelder vannforsyning. Kommunen kan legge ned forbud mot forhold som kan være helsefarlige, og kommunen har plikt til både å føre tilsyn med og lage beredskapsplan for all vannforsyning i kommunen.

Aqua-Safe vannkum - sikrer rent drikkevann

Basal Aqua-Safe er bransjens sikreste vannkum. En vannkum som leveres komplett, direkte på grøftekanten og følger kravene i VA-miljøblad nr. 112.

Basal Aqua Safe er en vannkum dimensjonert for opptredende krefter, alle vannkummene monteres innomhus av sertifiserte montører. En komplett vannkumleveranse utløser økonomiske og tidsmessige besparelser for entreprenøren og gir ekstra trygghet og en garantert lenger levetid for byggherren.

Vannkum iht VA-miljøblad nr. 112

Kravspesifikasjonen gjelder for prefabrikkerte vannkummer hvor opptredende krefter forankres i kummens bunnseksjon. Kravspesifikasjonen begrenser seg til rørdimensjoner fra DN 100 - 400 og tilhørende ventil og rørdeler for driftstrykk inntil PN 16. Andre rørdimensjoner og større trykklasser må dimensjoneres og prosjekteres spesielt.

Prefabrikkert vannkum med innstøpte bolter

Basal vannkum med forankringsbolter er dimensjonert og testet i henhold til kravspesifikasjonen som er angitt i VA-miljøblad nr. 112.

  • M27 bolter kan benyttes for DN100-200 vannledning.
  • M36 bolter kan benyttes for DN100-400 vannledning.