Nye betongrør med mindre sement og økt bestandighet - Basal

Nye betongrør med mindre sement og økt bestandighet

Betongrør merket «VARIG» har lengre levetid, er mer bestandig, og har lavere CO2 fotavtrykk.

Basals nye betongresept VARIG er et viktig steg i retning av mer bestandig og miljøvennlig betong. Betongsammensetningen har mindre sement, lavere CO2 fotavtrykk, og benyttes på alle rør og kumprodukter som merkes VARIG.

Bærekraftig utvikling står sentralt i Basal, og det er grunnen til at vi gjør optimaliseringer på hele produktporteføljen. Den totale miljøeffekten blir så ufattelig mye større om en optimalisere alle produktene istedenfor et begrenset antall «grønne produkter» som vi ser markedsført i stor skala.

Varig produktene vil også få lengre levetid i utsatte miljøer der blant annet sjøvann, sterke sulfatkonsentrasjoner og lav pH i enkelte tilfeller kan være en utfordring. Lengre levetid på våre VA-produkter gjør også at miljøfotavtrykket blir vesentlig lavere.

Velger du VARIG betongprodukter, og samtidig gjenbruker oppgravde masser som er enkelt å gjøre rundt betongprodukter, har du gjort tiltak som virkelig minimerer CO2 fotavtrykket ut fra et helhetlig LCA perspektiv. Dessverre ser vi alt for ofte at anleggene ikke optimaliseres ut fra et totalt miljøperspektiv, og at gjenbruk av oppgravde masser i alt for liten grad blir ivaretatt.

Tenk gjenbruk, norsk og kortreist, og VARIG


Gjenbruk av gravemasser kan reduserer CO2 fotavtrykket med 70 %

Les også

Reduser CO2-fotavtrykket ved korrekt bruk av betongrør og kummer

Rør og kummer i betong har en fasthetsklasse tilsvarende B45 eller høyere, og har et miljøfotavtrykk på typisk 220 ± 30 kg CO2/m3 (A1-A3) og vil i mange tilfeller tilfredsstille kravet til lavkarbonbetong.

Basal produkter gir robust kvalitet og lang levetid

Betongrør- og kummer er bærekraftige og langsiktige løsninger som takler dagens og morgendagens utfordringer. De varer i minst hundre år, tåler enorme belastninger og blir liggende ved ekstreme situasjoner.