Basal produkter gir robust kvalitet og lang levetid - Basal

Basal produkter gir robust kvalitet og lang levetid

Skal det legges rør og kummer handler det om å tenke langsiktig. De skal vare i minst hundre år og tåle enorme belastninger. Det skal rett og slett være bærekraftige og langsiktige løsninger som takler dagens og morgendagens utfordringer. Her har tunge betongrør en fordel ved at de i større grad blir liggende ved ekstreme situasjoner.

Betongrør er tunge, solide produkter som er dimensjonert for å tåle store belastninger fra tunge anleggsmaskiner. Betongrør har en iboende styrke og blir også i større grad liggende i ro dersom veien og massene rundt skulle bli vasket vekk ved ekstreme situasjoner som flom og ekstreme nedbørsmengder.

Jakter på stadig bedre bestandighet
–Betong tåler store belastninger og er skapt for å vare. Den viktigste parameteren for lang levetid er styrke. Men også motstand mot kjemisk korrosjon er viktig. Dagens betongrør og kummer produseres med tørrbetong som gir meget høy kvalitet. Samtidig er betong et materiale som det stadig forskes på og vi har flere prosesser på gang for å kunne utvikle og dokumentere stadig bedre bestandighetsegenskaper, sier Terje Reiersen, teknisk direktør i Basal.

–I produktstandardene er produktene dimensjonert for laster fra veitrafikk, men kan enkelt dimensjoneres og tilpasses større belastninger fra for eksempel jernbane, fly eller kjøretøy med større laster enn dagens veinett er dimensjonert for. Vi bistår medlemsbedriftene våre med å dimensjonere produktene for de lastene de skal utsettes for. Produktene er fleksible ved at man kan variere armeringsmengden og på den måten tilpasse styrken til de aller fleste belastninger.

Leveres direkte til grøftekanten
Basals utsalgssteder er lokalisert over hele Norge og Basal leveres direkte til grøftekanten, noe som gjør at du sparer tid, kostnader og miljø. De selvbærende konstruksjonene er dimensjonert for å tåle tøffe laster, og har ikke behov for fine og dyre omfyllingsmasser. De kan legges med de omfyllingsmassene som er på stedet, avslutter Terje Reiersen.

Les også

Klar for morgendagens utfordringer

Massehåndtering i forbindelse med bygg og anlegg er en stor klimautfordring. Enorme mengder med masser graves opp og kjøres lange avstander for å kastes på deponi. Så knuses det nytt fjell som blir fraktet tilbake for å fylle VA grøftene. Dette er en stor og unødig miljøbelastning som kan unngås ved bruk av betongrør, der oppgravde masser kan gjenbrukes.

Kort vei fra produsent til deg

Basal er en helnorsk landsdekkende ”kjede” med 14 eiere som er etablert med 18 fabrikker og 28 utsalgssteder i hele Norge. Vi er størst og best i Norge på overvannsløsninger, fordrøyningsanlegg, vannkummer og store, solide rørkonstruksjoner i betong. Den geografiske spredningen gjør at Basal kan levere kortreiste produkter med et lavt miljøfotavtrykk.