Kort vei fra produsent til deg - Basal

Kort vei fra produsent til deg

Basal er en helnorsk landsdekkende ”kjede” med 14 eiere som er etablert med 18 fabrikker og 28 utsalgssteder i hele Norge. Vi er størst og best i Norge på overvannsløsninger, fordrøyningsanlegg, vannkummer og store, solide rørkonstruksjoner i betong. Den geografiske spredningen gjør at Basal kan levere kortreiste produkter med et lavt miljøfotavtrykk.

Vi er stolte av å være det norske alternativet i et marked som er dominert av store internasjonale selskaper. Våre 14 eiere har til sammen 18 fabrikker og 28 utsalgssteder over hele Norge. Dette representerer norske arbeidsplasser i distriktene, noe vi vet at kommunene setter pris på. Vår styrke er kompetanse, innovasjon, service til kunder og levering rett til grøftekanten.

Basals eiere produserer og selger konsepter som løser viktige samfunnskritiske funksjoner.

Løsningene sikrer blant annet trygg vannforsyning for fremtidige generasjoner, fordi det jobbes med et 100 års perspektiv.

Produkter bygget for å tåle ekstremnedbør
Basal jobber dessuten med løsninger som gjør landet rustet for fremtidens klimaendringer. Det handler både om fordrøyning, rensing og gjenbruk av overvann.

Det er mer bærekraftig å investere i tiltak som forebygger skade forårsaket av ekstremnedbør enn å utbedre skader i etterkant. Vi har miljøfokus i alt vi gjør, og det handler ikke bare om selve produksjonen og produktet, men hele veien frem til røret eller kummen er trygt omfylt. Gjennomgående tenker vi også gjenbruk og ikke forbruk.

Dokumentert miljøpåvirkning
Miljøpåvirkning må dokumenteres ved bruk av EPD-dokumentasjon, og vi har utviklet en EPD-generator for våre eierbedrifter. Dette er et fantastisk hjelpemiddel for å avdekke utslipp, optimalisere produksjonen og legge til rette for at bedriftene kan konkurrere om å redusere klimafotavtrykket. Produktenes miljøavtrykk har i løpet av de siste årene blitt betydelig redusert, og vi jobber kontinuerlig med reseptoptimalisering for å redusere dette ytterligere.

Les også

Klar for morgendagens utfordringer

Massehåndtering i forbindelse med bygg og anlegg er en stor klimautfordring. Enorme mengder med masser graves opp og kjøres lange avstander for å kastes på deponi. Så knuses det nytt fjell som blir fraktet tilbake for å fylle VA grøftene. Dette er en stor og unødig miljøbelastning som kan unngås ved bruk av betongrør, der oppgravde masser kan gjenbrukes.

Basal betyr robust kvalitet og lang levetid

Skal det legges rør og kummer handler det om å tenke langsiktig. De skal vare i minst hundre år og tåle enorme belastninger. Det skal rett og slett være bærekraftige og langsiktige løsninger som takler dagens og morgendagens utfordringer. Her har tunge betongrør en fordel ved at de i større grad blir liggende ved ekstreme situasjoner.