Dimensjoneringsprogram for oljeutskillere - Basal

Dimensjoneringsprogram for oljeutskillere i henhold til NS-EN 858-2

Riktig oljeutskiller og korrekt dimensjonering avgjøres på bakgrunn av en analyse, hvor en definerer hva som kommer til å bli tilført oljeutskilleren.

Dimensjoneringsprogrammet beregner nødvendig nominell størrelse på oljeutskilleranlegget i henhold til NS-EN 858-2. Man legger inn muligheter for tilført oljeholdig overvann, dimensjon på tappesteder og antall tappesteder, eventuelt høytrykkspylere med mer. Summen av disse verdiene avgjør hvilke størrelse det må være på den aktuelle oljeutskilleren.

Programmet må kun benyttes av faglig kompetente personer som kan godkjenne resultatene fra dimensjoneringsprogrammet.