Gjenbruk av lokale masser gir store miljøfordeler - Basal

Gjenbruk av lokale masser gir store miljøfordeler.

Det er stort potensiale, både miljømessig og økonomisk, ved å gjenbruke oppgravde masser. Bærekraftig utvikling står sentralt i Basal. Produsentene tilsluttet Basal har i mange år jobbet for å utvikle optimaliserte betongresepter for å få en mest mulig miljøvennlig betongblanding. Samtidig har de hevet kvaliteten på betongproduktene.

Betongrør og kummer produseres av tørrbetong, som har rundt 30 prosent lavere CO2-utslipp sammenlignet med standard betong. De aller fleste Basal-produkter tilfredsstiller derfor lavkarbonklasse A.

Skal man gjøre tiltak som virkelig monner for å redusere miljøbelastningen, holder det ikke å kun se på produktene en skal benytte. En må se på VA-anlegget som et system, da alt henger sammen og det er store forskjeller rundt hvilke massefraksjoner en kan benytte rundt de forskjellige rørmaterialene.

Det er svært viktig at Miljøvurderingen omfatter A1-A5, og det anbefales at det stilles krav til produkt- og prosjektspesifikke EPD’er.

Gjenbruk av gravemasser kan reduserer CO2 fotavtrykket med 70 %

Reduser CO2-fotavtrykket ved korrekt bruk av betongrør og kummer

Det sløses store mengder god, kostbar pukk i norske kommuners rørgrøfter. Inga Rise har skrevet masteroppgave om omfyllingsmasser i rørgrøfter.

- Stedlige masser kan brukes mye mer og gi store miljøgevinster, sier Rise. Det er absolutt viktig at konsulentene beskriver fornuftige masser. Ikke bare 8-16, som man alltid har brukt før. Man må utnytte hele spekteret av fraksjoner.

I Norsk vann sin rapport «261 Omfyllingsmasser» konkluderer de også med at det er stort potensiale både miljømessig og økonomisk ved å gjenbruke oppgravde masser i VA-grøfter.

Betong tåler store belastninger og er skapt for å vare. Den viktigste parameteren for lang levetid er styrke. De selvbærende konstruksjonene er dimensjonert for å tåle tøffe laster, og har ikke behov for fine og dyre omfyllingsmasser. De kan legges med de omfyllingsmassene som er på stedet. Det er både billigere og mer miljøvennlig.

Rør og kummer av betong (> 400mm) kan omfylles med grov stein opp til 160 mm, som gjør det enkelt å gjenbruke oppgravde masser. Grove masser gir også bedre bæreevne på grøfta, den er rimeligere i innkjøp og har lavere karbonavtrykk enn finere og snevrere steinfraksjoner.

Betongrør er tunge, solide produkter som er dimensjonert for å tåle store belastninger fra tunge anleggsmaskiner. Betongrør har en iboende styrke og blir også i større grad liggende i ro dersom veien og massene rundt skulle bli vasket vekk ved ekstreme situasjoner som flom og ekstreme nedbørsmengder.