Fettholdig vann - Basal

Fettholdig avløpsvann

Kravene til håndtering av fettholdig avløpsvann fastsettes lokalt i hver kommune, med hjemmel i forurensingsforskriften. I alle virksomheter hvor avløpsvannet inneholder animalsk eller vegetabilsk fett eller olje, skal det være en fettutskiller.

Matfett i avløpsrør skaper store problemer for drift av rør, pumper og renseanlegg. Når flytende fett helles i avløpet, vil det som regel renne lett til det kommer et stykke ut i rørnettet. Men etter en stund vil temperaturen falle og fettet stivner til. Stivnet fett som legger seg på innsiden av rørene kan føre til at de tettes.

En fettutskiller fungerer etter prinsippet om at fett er lettere enn vann. I utskilleren flyter fettet opp til overflaten og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut på avløpsnettet. For at fettutskilleren skal fungere, må den tømmes og rengjøres regelmessig.

Fettutskiller

Basal fettutskiller brukes for å separere fett fra avløpsvann. Fettutskilleren benyttes i områder hvor fett kan skape problemer på avløpsnettet. For eksempel i forbindelse med avløpsvann fra storkjøkken, restauranter, gatekjøkken, hoteller og lignende. Produsert i henhold til NS-EN 1825 -1.