Innløps-kontroll - Basal

Innløpskontroll

Stikkrenner av betong som har et fall større enn 6 ‰ og som ikke er for lange, har normalt innløpskontroll. For disse stikkrennene er vannføringen kun avhengig av vannstanden ved innløpet, innløpets diameter og utforming. Lengden på stikkrenna og friksjonsforholdene i ledningen har ingen betydning for kapasiteten. Rør med innvendig korrugeringer må ha betydelig større fall for at røret skal ha innløpskontroll.

Kapasitetsberegning for stikkrenner av betong

Beregn nå

Vingemur

Basal vingemur har noen klare fordeler som redusert erosjon rundt innløpet. De hydrauliske egenskapene er avhengig av hvordan kanten rundt innløpet er utformet. 

Muffende / avfaset kant

Muffenden på røret bør alltid plasseres mot innløpet av stikkrenna da dette vil øke kapasiteten med opptil 20 % for betongrør da muffenden på røret gir en fordelaktig innløpsgeometri.

Tilskåret rør

Denne typen har en rørende som er skråkappet slik at den er (mer eller mindre) parallell med skråningen.