test beregning - Basal

Sammenligning av kostnader til ettrørsgrøfter

 mm
 mm
 mm
 m/m
 kroner/m³
 kroner/m³
tversnitt_1 tversnitt_3 tversnitt_2


Betongrør alternativ 1 Betongrør alternativ 2 Korrugerte plastrør
Innvendig diameter (mm)
Utvendig rørdiameter (mm)
Grøftebredde (m)
Areal rørtverrsnitt (m²)
Rørpris (meter)
Tilbakefylt omfyllingsmasser pukk (m³)
Tilbakefylt omfyllingsmasser maskinkult (m³)
Tilbakefylt omfyllingsmasser gjenbruk (m³)
Transport omfyllingsmasser (kroner/m³)
Bortkjøring av masser (kroner/m³)
Pris sortering av masser (kroner/m³)

Pris per meter grøft (kroner)

Forutsetninger:
Fundamentet er ikke med i beregningen

<div class="row"> <div class="col-lg-12"> <h1>Sammenligning av kostnader til ettrørsgrøfter</h1> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-lg-7" style="margin-bottom: 3em;"> <form> <div class="form-group row"> <label for="pipeDN" class="col-lg-6 col-form-label margin-top-7">Rørdiameter DN</label> <div class="col-lg-6"> <select name="pipeDN" id="pipeDN" class="form-control input-width-standard pull-left" onchange="onchange_pipeDN(this)" tabindex="10"> <option value="" selected></option> <option value="400">400</option> <option value="500">500</option> <option value="600">600</option> <option value="800">800</option> <option value="1000">1000</option> <option value="1200">1200</option> <option value="1400">1400</option> <option value="1600">1600</option> <option value="1800">1800</option> <option value="2000">2000</option> <option value="2400">2400</option> </select> <span class="margin-top-7">&nbsp;mm</span> </div> </div> <div class="form-group row"> <label for="cover" class="col-lg-6 col-form-label margin-top-7">Overdekning</label> <div class="col-lg-6"> <select name="cover" id="cover" class="form-control input-width-standard pull-left" onchange="onchange_cover(this)" tabindex="20"> <option value="" selected></option> <option value="600">600</option> <option value="900">900</option> </select> <span class="margin-top-7">&nbsp;mm</span> </div> </div> <div class="form-group row"> <label for="distanceDitchline" class="col-lg-6 col-form-label margin-top-7">Avstand grøftekant (A)</label> <div class="col-lg-6"> <input type="text" name="distanceDitchline" id="distanceDitchline" class="form-control input-width-standard pull-left" onchange="onchange_distanceDitchline(this)" tabindex="30"/> <span class="margin-top-7">&nbsp;mm</span> </div> </div> <div class="form-group row"> <label for="tiltDitchSlope" class="col-lg-6 col-form-label margin-top-7">Helning grøfteskråning</label> <div class="col-lg-6"> <select name="tiltDitchSlope" id="tiltDitchSlope" class="form-control input-width-standard pull-left" onchange="onchange_tiltDitchSlope(this)" tabindex="40"> <option value="" selected></option> <option value="1">1:1</option> <option value="0.8">1:1&frac14;</option> <option value="0.666666">1:1&frac12;</option> <option value="0.5">1:2</option> <option value="0.333333">1:3</option> <option value="0.25">1:4</option> <option value="0.2">1:5</option> <option value="0.1">1:10</option> </select> <span class="margin-top-7">&nbsp;m/m</span> </div> </div> <div class="form-group row"> <label for="priceCrushedStone" class="col-lg-6 col-form-label margin-top-7">Pris pukk</label> <div class="col-lg-6"> <input type="text" name="priceCrushedStone" id="priceCrushedStone" class="form-control input-width-standard pull-left" onchange="onchange_priceCrushedStone(this)" tabindex="50"/> <span class="margin-top-7">&nbsp;kroner/m&sup3;</span> </div> </div> <div class="form-group row"> <label for="priceMachineCult" class="col-lg-6 col-form-label margin-top-7">Pris maskinkult</label> <div class="col-lg-6"> <input type="text" name="priceMachineCult" id="priceMachineCult" class="form-control input-width-standard pull-left" onchange="onchange_priceMachineCult(this)" tabindex="60"/> <span class="margin-top-7">&nbsp;kroner/m&sup3;</span> </div> </div> </form> </div><!--- /col-lg-5 ---> <div class="col-lg-5"> <img class="image-container tverrsnitt" src="img/tverrsnitt_1.jpg" alt="tversnitt_1"> <img class="image-container tverrsnitt" src="img/tverrsnitt_3.jpg" alt="tversnitt_3"> <img class="image-container tverrsnitt" src="img/tverrsnitt_2.jpg" alt="tversnitt_2"> </div> </div><!--- /row ---> <!--- <div class="row" style="margin: 2em 0;"> <div class="col-sm-4"> <img class="image-container tverrsnitt" src="img/tverrsnitt_1.jpg" alt="tversnitt_1"> </div> <div class="col-sm-4"> <img class="image-container tverrsnitt" src="img/tverrsnitt_3.jpg" alt="tversnitt_3"> </div> <div class="col-sm-4"> <img class="image-container tverrsnitt" src="img/tverrsnitt_2.jpg" alt="tversnitt_2"> </div> </div> ---> <br/> <br/> <div class="row"> <div class="col-lg-12"> <table class="table table-bordered"> <thead> <tr> <th class="col-lg-4"></th> <th class="col-lg-2">Betongrør alternativ 1</th> <th class="col-lg-2">Betongrør alternativ 2</th> <th class="col-lg-2">Korrugerte plastrør</th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="tr-standard-height"> <td class="td-align-middle"><b>Innvendig diameter (mm)</b></td> <td class="td-align-middle" id="innerPipeDConcrete1"></td> <td class="td-align-middle" id="innerPipeDConcrete2"></td> <td class="td-align-middle td-zero-padding-top-bottom" id="innerPipeDPlastic"> <div> <input class="form-control input-width-standard" type="text" name="innerPipeDPlasticInput" id="innerPipeDPlasticInput" onchange="onchange_innerPipeDPlasticInput(this)" tabindex="-470"/> </div> </td> </tr> <tr class="tr-standard-height"> <td class="td-align-middle">Utvendig rørdiameter (mm)</td> <td class="td-align-middle" id="outerPipeDConcrete1"></td> <td class="td-align-middle" id="outerPipeDConcrete2"></td> <td class="td-align-middle td-zero-padding-top-bottom" id="outerPipeDPlastic"> <div> <input class="form-control input-width-standard" type="text" name="outerPipeDPlasticInput" id="outerPipeDPlasticInput" onchange="onchange_outerPipeDPlasticInput(this)" tabindex="-480"/> </div> </td> </tr> <tr class="tr-standard-height"> <td class="td-align-middle">Grøftebredde (m)</td> <td class="td-align-middle" id="trenchWidthConcrete1"></td> <td class="td-align-middle" id="trenchWidthConcrete2"></td> <td class="td-align-middle" id="trenchWidthPlastic"></td> </tr> <tr class="tr-standard-height"> <td class="td-align-middle">Areal rørtverrsnitt (m&sup2;)</td> <td class="td-align-middle" id="areaPipeSectionalConcrete1"></td> <td class="td-align-middle" id="areaPipeSectionalConcrete2"></td> <td class="td-align-middle" id="areaPipeSectionalPlastic"></td> </tr> <tr class="tr-standard-height"> <td class="td-align-middle">Rørpris (meter)</td> <td class="td-align-middle td-zero-padding-top-bottom" id="priceConcrete1"> <div> <input class="form-control input-width-standard" type="text" name="priceConcrete1Input" id="priceConcrete1Input" oninput="preToggle_inputs(this)" onchange="onchange_priceConcrete1Input(this)" tabindex="90"/> </div> </td> <td class="td-align-middle" id="priceConcrete2"></td> <td class="td-align-middle td-zero-padding-top-bottom" id="pricePlastic"> <div> <input class="form-control input-width-standard" type="text" name="pricePlasticInput" id="pricePlasticInput" oninput="preToggle_inputs(this)" onchange="onchange_pricePlasticInput(this)" tabindex="100"/> </div> </td> </tr> <tr class="tr-standard-height"> <td class="td-align-middle">Tilbakefylt omfyllingsmasser pukk (m&sup3;)</td> <td class="td-align-middle" id="backfillChrushedStoneConcrete1">-</td> <td class="td-align-middle" id="backfillChrushedStoneConcrete2">-</td> <td class="td-align-middle" id="backfillChrushedStonePlastic"></td> </tr> <tr class="tr-standard-height"> <td class="td-align-middle">Tilbakefylt omfyllingsmasser maskinkult (m&sup3;)</td> <td class="td-align-middle" id="backfillMachineCultConcrete1"></td> <td class="td-align-middle" id="backfillMachineCultConcrete2">-</td> <td class="td-align-middle" id="backfillMachineCultPlastic">-</td> </tr> <tr class="tr-standard-height"> <td class="td-align-middle">Tilbakefylt omfyllingsmasser gjenbruk (m&sup3;)</td> <td class="td-align-middle" id="backfillReUseConcrete1"></td> <td class="td-align-middle" id="backfillReUseConcrete2"></td> <td class="td-align-middle" id="backfillReUsePlastic">-</td> </tr> </tbody> <tfoot> <tr class="tr-standard-height"> <td class="td-align-middle text-muted toggleTextMuted">Transport omfyllingsmasser (kroner/m&sup3;)</td> <td class="td-align-middle td-zero-padding-top-bottom" id="priceTransportBackfillConcrete1"> <div> <input disabled class="toggleInputState form-control input-width-standard" type="text" name="priceTransportBackfillConcrete1Input" id="priceTransportBackfillConcrete1Input" onchange="onchange_priceTransportBackfillConcrete1Input(this)" tabindex="110"/> </div> </td> <td class="td-align-middle" id="priceTransportBackfillConcrete2">-</td> <td class="td-align-middle td-zero-padding-top-bottom" id="priceTransportBackfillPlastic"> <div> <input disabled class="toggleInputState form-control input-width-standard" type="text" name="priceTransportBackfillPlasticInput" id="priceTransportBackfillPlasticInput" onchange="onchange_priceTransportBackfillPlasticInput(this)" tabindex="150"/> </div> </td> </tr> <tr class="tr-standard-height"> <td class="td-align-middle text-muted toggleTextMuted">Bortkjøring av masser (kroner/m&sup3;)</td> <td class="td-align-middle td-zero-padding-top-bottom" id="priceRollAwayConcrete1"> <div> <input disabled class="toggleInputState form-control input-width-standard" type="text" name="priceRollAwayConcrete1Input" id="priceRollAwayConcrete1Input" onchange="onchange_priceRollAwayConcrete1Input(this)" tabindex="120"/> </div> </td> <td class="td-align-middle" id="priceRollAwayConcrete2">-</td> <td class="td-align-middle td-zero-padding-top-bottom" id="priceRollAwayPlastic"> <div> <input disabled class="toggleInputState form-control input-width-standard" type="text" name="priceRollAwayPlasticInput" id="priceRollAwayPlasticInput" onchange="onchange_priceRollAwayPlasticInput(this)" tabindex="160"/> </div> </td> </tr> <tr class="tr-standard-height"> <td class="td-align-middle text-muted toggleTextMuted">Pris sortering av masser (kroner/m&sup3;)</td> <td class="td-align-middle td-zero-padding-top-bottom" id="priceSortingConcrete1"> <div> <input disabled class="toggleInputState form-control input-width-standard" type="text" name="priceSortingConcrete1Input" id="priceSortingConcrete1Input" onchange="onchange_priceSortingConcrete1Input(this)" tabindex="130"/> </div> </td> <td class="td-align-middle td-zero-padding-top-bottom" id="priceSortingConcrete2"> <div> <input disabled class="toggleInputState form-control input-width-standard" type="text" name="priceSortingConcrete2Input" id="priceSortingConcrete2Input" onchange="onchange_priceSortingConcrete2Input(this)" tabindex="140"/> </div> </td> <td class="td-align-middle" id="priceSortingPlastic">-</td> </tr> <tr> <td class="td-align-middle"><h4>Pris per meter grøft (kroner)</h4></td> <td class="td-align-middle"><h4 id="priceTrenchConcrete1"></h4></td> <td class="td-align-middle"><h4 id="priceTrenchConcrete2"></h4></td> <td class="td-align-middle"><h4 id="priceTrenchPlastic"></h4></td> </tr> </tfoot> </table> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-lg-12"> <div><b>Forutsetninger:</b></div> <div>Fundamentet er ikke med i beregningen</div> </div> </div> <br/> <button id="vars" hidden="true" onclick="checkVars()">Sjekk variabler</button> <!-- Only visible if url ends with ?debug --> <p id="print_r"></p> </div>