Aqua-Safe - bransjens sikreste vannkum - Basal

Aqua-Safe, bransjens sikreste vannkum

Aqua-Safe er en ferdigmontert vannkum som er skrudd sammen innendørs av sertifiserte montører med spesialkompetanse. Aqua-Safe er godkjent av uavhengig tredjepart og leveres med garanti mot lekkasje. Det er rett og slett en ny generasjon vannkummer. De leveres komplett, direkte på grøftekanten, har 100 års levetid og er samtidig 100% sikre. 

Hvis du lurer på om vannkummen holder mål, se etter AQUA-SAFE-merket. Da har du ditt på det tørre.

Velg bransjens sikreste vannkum – så har du ditt på det tørre

  • Montering er utført innomhus av sertifiserte montører med spesialkompetanse
  • Produsert etter konsulentenes beskrivelser i henhold til VA-miljøblad nr. 112 og Basal Aqua-Safe standard.
  • Godkjent av uavhengig tredjepart
  • Garanti mot lekkasje
  • Verifisert kompetanse på beregning ved Aqua-Safe servicekontor
  • Komplett leveranse – direkte til grøftekanten


Kvalitet, kompetanse og garanti mot lekkasje

Basal har gjennomført en omfattende satsing på kompetanse og utvikling hos sine eiere. Våre spesialister har tatt eksamen i å montere vannkum, noe som betyr at de har blitt drillet i korrekt utførelse. Basal Aqua-Safe følger kravene i VA-miljøblad nr. 112. Kummene er skrudd sammen innendørs, i rene lokaler. De leveres komplett, direkte på grøftekanten, har 100 års levetid og er samtidig 100% sikre.

Produsentene av Basal Aqua-Safe tredjepartsertifiseres via Kontrollrådet. 

Les også

Klar for morgendagens utfordringer

Massehåndtering i forbindelse med bygg og anlegg er en stor klimautfordring. Enorme mengder med masser graves opp og kjøres lange avstander for å kastes på deponi. Så knuses det nytt fjell som blir fraktet tilbake for å fylle VA grøftene. Dette er en stor og unødig miljøbelastning som kan unngås ved bruk av betongrør, der oppgravde masser kan gjenbrukes.

Basal betyr robust kvalitet og lang levetid

Skal det legges rør og kummer handler det om å tenke langsiktig. De skal vare i minst hundre år og tåle enorme belastninger. Det skal rett og slett være bærekraftige og langsiktige løsninger som takler dagens og morgendagens utfordringer. Her har tunge betongrør en fordel ved at de i større grad blir liggende ved ekstreme situasjoner.