Dempe- og avslutningsring; Anbefalt bruk  - Basal

Dempe- og avslutningsring; Anbefalt bruk 

Anleggsfase
Avlastningsringen brukes primært for å beskytte kumtoppen før asfaltering. Flyterammer med «kne» utforming kan før asfaltering være uheldig for kumtoppen og føre til knusing ved belastning. Ved bruk av avslutningsring vil lastoverføringen mellom flyteramme og kumtopp bedres slik at faren for skader reduseres.

Driftsfase, ferdigstilling
På asfalterte veger og trafikkerte plasser brukes støpejernslokk med flytende ramme. Det bør som minimum være 10 cm asfalt mellom ramme og kumtopp/ dempe- og avslutningsring.

NB! Dempe- og avslutningsring kompenserer ikke for manglende asfalthøyde.