Gategods: Belastningsgrupper og standarder - Basal

Gategods: Belastningsgrupper og standarder

For kumlokk, rammer og rister er det en felles europeisk hovedstandard; NS-EN 124. Hovedstandarden omfatter alle forhold knyttet til definisjoner, konstruksjon, produksjon, prøving og forhold knyttet til materialer, merking, typeprøving og kvalitetskontroll.

Hovedstandarden er igjen inndelt i ulike belastningsklasser knyttet til testlast. Ut fra disse klassene er det gitt en anbefaling for hvor de ulike produktene skal benyttes.

Standarden gjelder for sluktopper og kumtopper med fri åpning til og med DN 1000, for installering i områder beregnet på fotgjengere og / eller trafikk med kjøretøy.

Den laveste gruppen, gruppe 1, gjelder for testlast inntil 1,5 tonn. Det vil si gangveier, fotgjengerområder og lignende.

Produkter fra belastningsklasse 4, testet for prøvelast 40 tonn, er mest benyttet. Produkter i denne klassen er tilpasset belastninger i kjørebane, veiskulder med fast dekke og parkeringsområder for alle kjøretøyer.

Den høyeste, gruppe 6, er testet for 90 tonn prøvelast og benyttes på arealer med høy hjullast, som flyplassområder og havneterminaler.

Det er under utarbeidelse en revidert utgave av EN124. Denne blir enda mer omfattende.