Støttering: Påbygning på gamle/ødelagte kumskjøter - Basal

Støttering: Påbygning på gamle/ødelagte kumskjøter

Støttering brukes som regel for montering i justeringsringer med not og fjær, for å gi nødvendig sidevegs stabilitet. Støtteringer kan imidlertid også erstatte ødelagt eller manglende fals mellom nye og gamle kumelement ved arbeid på eksiterende anlegg. Støtteringen er laget av varmforsinket stål, leveres i alle dimensjoner fra DN 400 mm og oppover, og kan også fungere som en overgangsring. 

Typiske bruksområder er når toppen er ødelagt på en gammel kjegle eller når det skal bygges oppover på en gammel kum. I eldre byområder kommer en tidvis over kummer som er så skrøpelige at det er riktig å ikke gjøre for store endringer på de før hele anlegget skal erstattes, men så må en av ulike årsaker likevel gjøre noe på kummen midlertidig. En tid ble det produsert kummer med ”opp-ned fals”, det finnes også eldre kummer med merkelige engelske mål. I alle disse tilfellene vil Støtteringen kunne løse utfordringen. 

Løsningen er enkel, trygg og varig. Støtteringen finnes som lagervare i dimensjonene DN 400, DN 650, DN 800, DN 1000 og DN 1200. Også tilhørende fugebånd og kumskum er lagervare hos Basals medlemsbedrifter. 

Støtteringen settes ned inni kumtoppen, som vist på bildet. Så benyttes et fugeband for tetting mellom de to kumelementene. 

Fugebåndet både limer og tetter, og benyttes mellom kumelementene.