Montering kumtopp; Anbefalt bruk av avslutningsring  - Basal

Montering kumtopp; Anbefalt bruk av avslutningsring 

  1. Avslutt alltid kummen med justeringsring.
  2. Bruk støttering mellom hver not og fjær skjøt.
  3. Dette sikrer justeringsringens plassering. I toppen plasseres en avslutningsring i fleksibelt og resirkulert materiale. Denne hindrer grus og asfalt å rase ned i kummen og beskytter samtidig betongen mot slagskader. Avslutningsringen er funksjonell både i anleggsperioden og ved permanent drift. 
  4. I anleggsperioden skal massene rundt kummen komprimeres godt og være på høyde med eller høyere enn lokk og ramme.
  5. Husk å rengjøre anleggsflatene på rammen før lokk/rist legges i.
  6. Sand og grus fjernes fra kumtoppen før asfalt legges. Første lag med asfalt skal ha full kontakt med avslutningsringen/betongen.
  7. Flytende ramme skal valses på plass i varm asfalt. Asfalten pakkes forskriftsmessig under flensen.
  8. Flytende ramme skal ha min. 10 cm asfalt fra topp avslutningsring/betong til topp ramme.
  9. Kontroller at rammen ligger jevnt med vegdekket og at lokkets overflate, spetthull og riståpninger er fri for asfalt.