Skrå kumtopp - Basal

Skrå kumtopp

Skrå kumtopp DN650 benyttes i stedet for ordinære kumavslutninger, for å unngå utstikkende elementer i veiskulder. Den skrå toppen er produsert med fall på 1:5, og produktet monteres slik at toppen flukter med det øverste laget av massen i veiskulderen. Under skråtoppen monteres ordinære kummer i valgfri dimensjon. 

Skråtoppen er dimensjonert for kumåpninger DN650. Høyden er 150 mm på det laveste, og 300 mm på det høyeste. Den kan leveres med not og fjær-skjøt på bestilling. På toppen er det flat avslutning for valgfri montering av fast støpejernsramme, enten med tett lokk, eller ristlokk. Kuppelrist kan også monteres på skråtoppen.