Skjøtemuffer og overgangskobling - Basal
Pakning til rør

Skjøtemuffer og overgangskobling

Koblingsmuffe: FlexSeal SC og LC
Ved utbedring av skade på et eksisterende rørstrekk, eller ved overgang mellom nye og gamle rør som har forskjellig skjøt, løser FlexSeal SC og LC koblingsmuffe utfordringen.

FlexSeal SC og LC er fleksible skjøtemuffer som monteres utenpå rørene. Muffene består av en membran med en rustfri kappe som tåler samme vanntrykket som betongrørene gjør.

Eksempel 1:
Utbedring av skade på et betongrør som ligger mellom to eksisterende kummer:

I tilfeller der det allerede er et fast punkt i hver ende av rørstrekket, er det ikke mulig å montere det nye røret på tradisjonelt vis. Fjern det skadde røret og skjær til det nye røret til riktig lengde, slik at det passer rett ned i rørgaten. Monter røret, og koble det sammen med FlexSeal SC og LC koblingsmuffe.

Eksempel 2:
Ved montasje av et nytt kumsett på et eksisterende rørstrekk:

Da kan VA-leverandøren produsere en kum med to rørstusser som stikker ut fra kummen, for eksempel 0,5 meter. I grøften fjernes en bit av det eksisterende røret, tilsvarende totallengden på den nye kummen med rørstusser. Så senkes kummen ned i grøften, og stussene kobles med FlexSeal SC og LC-koblingsmuffe. Dette er en meget effektiv koblingsmetode, som også går hurtig.

Eksempel 3:
Ved kobling av nytt rør til gammelt rør:

Nye betongrør har større godstykkelse enn gamle. Det vil si at rør med samme innvendige diameter, kan ha ulik utvendig diameter. Ved påkobling av en gammel DN 400 vil den gamle DN 400 ledningen ha en ytre diameter (OD) 475. Det tilsvarer OD 550 på et nytt rør med samme innvendige diameter. I slike tilfeller benyttes en egen foring sammen med FlexSeal SC og LC-koblingsmuffe.

FlexSeal SC og LC-koblingsmuffe finnes i dimensjoner fra DN 110 til DN 3000, er enkle å montere og gir en tett skjøt. FlexSeal SC-koblingen går opp til OD 620 utvendige mål, mens FlexSeal LC-koblingene går fra OD 620 og oppover til og med OD 3000.

Merk deg:
FlexSeal AC overgangskobling er laget for å håndtere overganger fra en rørtype til en annen. For eksempel fra PVC-rør til betongrør.