Hvorfor velge overvannssystemer i betong? - Basal
Rørmagasin

Hvorfor velge overvannssystemer i betong?

  1. Bruk av store betongrør gjør drift og vedlikehold svært enkelt. Rørets jevne og buede overflate forenkler spyling og slamsuging og inspeksjon av hele magasineringsvolumet.
  2. ig-rør har en dokumentert tetthet på 5 meter vannsøyle (0,5 bar), og holder grunnvannet ute av magasinet, selv i perioder med høy grunnvannstand. Betongrørenes tyngde sikrer at rørene ligger stabilt ved omfylling og komprimering, og hindrer oppflytning selv ved høy grunnvannstand.
  3. Rørmagasinene kan enkelt utformes slik at de holder tilbake forurensningsstoffer fra overvannet. Betongmagasin har ingen behov for fordyrende membraner, og ofte kan man gjenbruke oppgravde masser som gir økonomiske og miljømessige besparelser.