Basal

Du er her: Forsiden Produkter

Betongprodukter fra Basal

Basal leverer et stort mangfold av betongprodukter. Betongrør og betongkummer til VA markedet. Vi er store på produksjon av avløpsrør, løsninger for fordrøyning, infiltrasjon og overvannshåndtering, samt vannkummer og renneløpskummer.

 

 


Produktkatalog


Basal produktkatalog


Motta fil på epost

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.