BASAL Manifold F911-5 - Basal
juret front rørgjennomføring

BASAL Manifold F911-5

Basal Manifold F 911-5 er en borepakning for tilkobling i vannkum med opptil 6 stikkledninger DN 32 eller DN 50. Basal Manifold pakning F 911-5 fører rørene rett gjennom kumveggen, uten bøy og bend, og tilknyttes direkte til samleflensen. Dette gir en trygg og sikker montering. Rørene ligger ikke i bunnen av kummen med fare for å bli ødelagt ved nedstigning og service i kummen.

  • Lett tilgang til stoppekran.
  • Enkelt lekkasjesøk på stikkledning.
  • Lekkasje ved tilkobling er lett å oppdage.
  • Vannmåler kan ettermonteres.
  • Mindre frostutsatt.

Samleflens DN150 har mulighet for tilkobling av 4 stikkledninger.
Samleflens DN200 har mulighet for tilkobling av 6 stikkledninger.
Manifoldpakningen har 6 uttak tilpasset DN32/DN50.