BASAL bunnseksjon type 2, 3, 4 - Basal

BASAL bunnseksjon type 2, 3, 4

Basal bunnseksjon type 2, 3, 4 har fleksible løp og skreddersys etter kundens ønsker. Bunnseksjonene dekker renneløp fra DN 150 – 1600. For tilkopling av alle rørvarianter.

Tillatt avvinkling og rørtilknytning er tilpasset betongrør og kan variere avhengig av produsent og tilkoblet rørmateriale*.

* Merk at tilkobling av spillvannspumpeledning med overgang til selvfall kan skape svært korrosive forhold. I slike tilfeller må tiltak for å sikre levetid på betongkum og andre tekniske komponenter ivaretas.

Mål (mm)
DN H Tilpasset rørdiameter
1000 900-1080 DN 150-600
Plassering største innløp (variable løp)
Rørdiameter (mm) Tillatt vinkel på innløp
DN 150 - 600 90° < a < 270°
Table Plugin

Mål (mm)
DN H Tilpasset rørdiameter
1200 700-1630 DN 150-1200
Plassering største innløp (variable løp)
Rørdiameter (mm) Tillatt vinkel på innløp
DN 150 - 800 90°
DN 1000 135° < a < 225°
DN 1200 90° < a < 270°
Table Plugin

Mål (mm)
DN H Tilpasset rørdiameter
1600 1400-2500 DN 150-1600
Plassering største innløp (variable løp)
Rørdiameter (mm) Tillatt vinkel på innløp
DN 150 - 1000 90° < a < 270°
DN 1200 -1600 105° < a < 250°
Table Plugin