BASAL falsrør ig - Basal

BASAL falsrør ig

Table Plugin

*Uarmert. Rør med større overdekning må bestilles spesielt
** Ønskes større overdekning må dette oppgis ved bestilling. Basal har dimensjonert alle rør for opptil 10 m. overdekning, ta kontakt for større overdeknnger.
*** Oppgitt avvinkling er 2/3 av maks. avvinkling.
Rør med overdekning som angitt i tabell er normalt lagervare.
1) Ved avkjørsler kan minimum overdekning reduseres til 0,2 m.
Omfylling må i slike tilfeller utføres med pukk 8-12 og komprimeres.