Stige - Basal

Stige

For å lette adkomst i en kum er det hensiktsmessig å montere en fast stige. Det anbefales bruk av kumstiger som kan skrus fast til kumveggen ved hjelp av minst en brakett. Bruk av kumstiger og tilhørende sikkerhetshåndtak bidrar til økt sikkerhet.

Stigen er godkjent i henhold til EN 14396 Type D. Aluminium type T6063.

Øvrige opplysninger se CE merket på stigen.

Table Plugin

* Monteringsett inneholder:
1 stk bolt M16x160 mm – 1 stk Firkantskive.
1 stk Rundskive – 2 stk Nylonskiver – 6 stk skruer.