BASAL vingemur - Basal
BASAL vingemur

BASAL vingemur

Type Mål (mm) Vekt ca. kg*
DN** b B h H d D
1 300-1000 1400 2200 570 1300 1500 1500 1700
2 600-1200 1600 2500 800 1850 1850 1850 3500
3 1200-2000 2600 5000 1320 2630 700 2400 6800
Table Plugin

* kan variere noe avhengig av produsent
** Kan leveres med ig-skjøt DN 300 – 2000 og løs pakning DN 1200 – 2000

Energidreper

Vingemur kan leveres med energidreper som er egnet for bratte stikkrenner med fare for erosjon ved utløpet.

BASAL inntaksløsninger

Stikkrenner bør i utgangspunktet dimensjoneres med innløpskontroll slik at kapasiteten til kulverten avhenger av vannstand ved innløpet, innløpets diameter og utforming.Rister holder større sedimenter, drivgods, mennesker og dyr ute av kulverten men er utsatt for gjentetting. Ristutforminger derfor av stor betydning for å sikre tilstrekkelig kapasitet. Vingemur kan leveres med energidreper som er egnet for bratte stikkrenner med fare for erosjon ved utløpet.