Basal Aqua-Safe vannkum - Basal

Basal Aqua-Safe vannkum

Basal Aqua-Safe™ vannkummer er et komplett produkt som blir produsert etter konsulentenes beskrivelser i henhold til VA-miljøblad nr. 112 og Basal Aqua-Safe standard. 
VA-Miljøblad nr. 112, kravspesifikasjonen for prefabrikkerte vannkummer beskriver krav til styrke og sikkerhet samt krav til kvalitet og levetid. Bare Basal Aqua-Safe vannkum tilfredsstiller alle kravene.

Basal Aqua-Safe™ vannkummer er dimensjonert for opptredende krefter, har 100 års levetid og er samtidig 100% sikker. Samtlige bolter er tiltrukket med korrekt moment for å sikre lang levetid. Ventilene er sammensatt av mange deler, noe som gjør at kummene motstår store trykk. Dette er dyre komponenter, og må håndteres deretter. Gjør du ikke det, kan du risikere å redusere levetiden fra 100 til 50 eller 20 år. 

Anleggsjobben skal i dag utføres på kortere og kortere tid. Aqua-Safe™ vannkum leveres komplett, direkte til grøftekanten. Isteden for å bestille enkelt komponenter og montere på anlegget kan man bare heise kummen ned i grøfta. Dette sparer tid og skaper bedre lønnsomhet.

Nå kan også våre vannkummer leveres med følere som sender signaler direkte til eier om trykk og lekkasjer.

Fordelene med Aqua-Safe:

  • Montering er utført av sertifiserte montører med spesialkompetanse
  • All montering skjer innomhus i rene lokaler
  • Verifiserte prosedyrer med sjekkliste for konsoll, armatur, merking og emballering
  • Verifisert kompetanse på beregning ved Aqua-Safe servicekontor
  • Du får én samlet faktura – sparer tid, som skaper bedre lønnsomhet
  • Komplett leveranse – ren og ferdig emballert vannkum, direkte til grøftekanten

Tilgjengelige konsoller iht. VA-Miljøblad nr. 112