Basal Aqua-Safe vannkum - Basal

Basal Aqua-Safe vannkum

Aqua-Safe er en ferdigmontert vannkum som er garantert trygg og sikker. Aqua-Safe leverer både når det gjelder HMS og økonomi. Vannkummen er trygg å gå ned i, ingen deler mangler og du får dokumentasjon på alt som er levert.
Hvis du lurer på om vannkummen holder mål, se etter AQUA-SAFE-merket. Da har du ditt på det tørre.

EKSAMEN I VANNKUM
Basal Aqua-Safe vannkum monteres innendørs i tilrettelagte lokaler og kun av sertifiserte fagfolk. Våre spesialister har tatt eksamen i å montere vannkum, noe som betyr at de har blitt drillet i korrekt utførelse.

 • Basal Aqua-Safe™ vannkummer er dimensjonert for opptredende krefter.
 • Samtlige bolter er tiltrukket med korrekt moment for å sikre lang levetid
 • Verifiserte prosedyrer for bruk av riktig pakning og riktig moment
 • Konsoll og armatur er kontrollert og selvsagt fri for epoksy-skader
 • Etter montering gjennomføres kvalitetskontroll, etter standardisert sjekkliste

At vannkummen skrus sammen innendørs, og ikke på grøftekanten, betyr at arbeidsforholdene er optimale og kummen er helt ren og komplett når den leveres.

GODKJENT AV UAVHENGIG TREDJEPART
Aqua-Safe-kummene er godkjent av uavhengig tredjepart og leveres direkte på grøftekanten – med garanti mot lekkasje. 
Rørinspeksjon Norge hevder at det er lekkasje i 50% av nye vannkummer, noe som får konsekvenser både sikkerhetsmessig og økonomisk. Basal har tatt grep om problemet og løsningen heter Aqua-Safe.

 • Produsert i henhold til Basals standard og tilfredsstiller alle krav til styrke og kvalitet.
 • Entreprenør og byggherre får dokumentasjon på en kvalitetssikret leveranse.
 • Effektiv byggeprosess og en oversiktlig økonomi, med alt på én faktura.

Velg bransjens sikreste vannkum – så har du ditt på det tørre

 • Montering er utført innomhus av sertifiserte montører med spesialkompetanse
 • Produsert etter konsulentenes beskrivelser i henhold til VA-miljøblad nr. 112 og Basal Aqua-Safe standard. 
 • Godkjent av uavhengig tredjepart
 • Garanti mot lekkasje
 • Verifisert kompetanse på beregning ved Aqua-Safe servicekontor
 • Komplett leveranse – direkte til grøftekanten

Tilgjengelige konsoller iht. VA-Miljøblad nr. 112