BASAL Briljant - Basal

BASAL Briljant

Basal Briljant™ – Perfekt kumløsning!

Basal Briljant™ er et unikt konsept for industriell produksjon av spesialtilpassede renneløpskummer, støpt i en operasjon. Kummene får optimale hydrauliske forhold, glatt overflate og alle rørtyper kan tilknyttes. Hver enkelt kum blir nøyaktig tilpasset kumpunktet, og en trenger ikke et stort utvalg rørdeler for å utføre tilkoblingene. Basal Briljant™ leveres i DN1000, 1200 og 1600 kumdiameter og med forskjellige byggehøyder og godstykkelser.

  • Liten fare for avleiringer!
  • Samme fall i muffe og renneløp som i rørstrekk (0 – 150 ‰)
  • Alle rørtyper kan tilknyttes
  • Kan leveres med dropp og forskjøvede sideløp
  • Kumrenne blir tilpasset tilknyttet rørtype
Rør DN DN1000 DN1200 DN1600
t=150
H=750
t=200
H=1000 / 800
t=290
H=1250
t=275
H=1250
t=335
H=1500
t=430
H=2000
Avvinkling/fall i ‰ t = tykkelse kumvegg H = høyde bunnseksjon
ig-rør
150-250 150 150 150 - - -
300 100 150 150 150 150 150
400 - 150 150 150 150 150
500 - 100 150 150 150 150
600 - 0* 150 150 150 150
800 - - 0 0 150 150
1000 - - - - 0 150
1200 - - - - - 100
1400 - - - - - 0
X-Stream
150-200 150 150 150 150 150 150
250 100 150 150 150 150 150
300 0* 0* 150 150 150 150
400 - 0* 150 100 50 150
500 - 0* - 0* 0* 150
600 - 0* - 0* 0* 50
Pragma
160-200 150 150 150 150 150 150
250 - 150 150 150 150 150
315 - 100 150 150 150 150
400 - 0* 150 150 150 150
500 - 0* 150 100 150 150
630 - - - 0* 50 150
PVC/PP
110-200 150 150 150 150 150 150
250 150 150 150 150 150 150
315 - 100 150 150 150 150
400 - 0* 150 150 150 150
Table Plugin

* Kan i enkelte tilfeller utføres, men har begrensninger som må avklares med produserende fabrikk.

Tilgjengelige rørkoblinger

Basal ig DN150-1400

PVC/PP DN110-400

X-Stream DN150-600
Pragma DN160-630