Pakning til rør - Basal
Pakning til rør

Pakning til rør

FlexSeal, Rette koblinger (SC og LC)

Rette koblinger har mange bruksområder innen legging, reparasjon og vedlikehold. Det er enkelt å erstatte et ødelagt rør, eller bytte rørdel ved ønske om et nytt tilkoblingspunkt på eksisterende rørstrekk.
Rette koblinger brukes også for å skjøte avkappede rørlengder og ved overgang mellom rør med forskjellige diametere/materialer.

Når ig rørene (se tabellen nedenfor) skal skjøtes mot eldre betongrør eller andre rørtyper med mindre utvendig diameter, tilpasses dette med foringer som produseres spesielt for den aktuelle overgangen.

Type Dimensjon
(mm)
Utv. mål
(mm)
Pakningslengde 300 mm Toleranser
(mm)
ig mufferør 150 216 SC 225 W 200-225
200 274 SC 225 W 200-225
282
250 334 SC 360 W 335-360
340
346
300 390 SC 410 W 385-410
406 SC 425 W 400-425
ig falsrør 300 480 SC 510 W 480-510
400 570 SC 600 W 570-600
500 680 LC 700 W 675-700
600 788 LC 805 W 790-805
800 1020 LC 1035 W 1010-1035
1000 1250 LC 1265 W 1240-1265
1200 1472 LC 1490 W 1465-1490
1400 1712 LC 1730 W 1705-1730
1600 1952 LC 1970 W 1945-1970
1800 2200 LC 2215 W 2190-2215
2000 530 LC 2415 W 2390-2415
Table Plugin

FlexSeal, Overgangskoblinger (AC/PAC)

Overgangskoblinger for skjøting av rør av forskjellige dimensjoner og materialer.
Passer alle typer røroverganger mellom etong/plast/duktil/asbest/stålrør osv. I de tilfeller hvor det ikke finnes en overgang som er nøyaktig tilpasset, kan man benytte en foring.

Betong PVC Kobling Dim. område i kobling (mm)
100 mm (4”) 110 mm AC 1602 144-160/110-122
125 mm (5”) 110 mm AC 1922 170-192/110-122
125 mm (5”) 125 mm C 1923 170-192/121-136
150 mm (6”) 160 mm AC 2254 200-225/160-175
200 mm (8”) 200 mm AC 2756 250-275/200-225
230 mm (9”) 200 mm AC 2956 Eks. 270-295/185-210
230 mm (9”) 250 mm AC 3108 W 285-310/235-260
250 mm (10”) 250 mm AC 3208 L 305-334/240-265
300 mm (12”) 315 mm AC 3850 L 365-390/300-325
Table Plugin

Tabellen viser et utvalg tilpasset betong/plast. AC koblinger finnes i en mengde dimensjoner tilpasset andre type rørkombinasjoner.