BASAL topplater - Basal

BASAL topplater

Avslutning av betongkummer mot terreng
I stedet for kjegle kan en kum avsluttes med topplate mot terreng. Ved grunne ledningsanlegg er det for eksempel viktig, i størst mulig grad å utnytte avstanden fra ledning og opp til terreng som arbeidsrom for drift og vedlikehold i kummen.

Table Plugin

* DN2 kan leveres med falsskjøt. Topplate leveres med mannhull i sentrisk og eksentrisk utførelse i alle DN.
For å unngå skadelige setninger skal topplater i veg normalt ha en overdekning på minimum 300 mm.
** Rektangulær utsparing