IFS kum - Basal

IFS kum

IFS kummen kombinerer to funksjoner; infiltrasjon og sandfang.

Overvannet bør håndteres lokalt og IFS kummen er et godt alternativ til tradisjonelle sandfang hvor en ønsker å integrere flere små lokale overvannstiltak. Ved kraftig regnskyll kan overvannet inneholde betydelig mengder med eroderte masser som vil påvirke infiltrasjonsevnen. En bør derfor vurdere å øke infiltrasjonsarealet rundt IFS-sandfanget ved bruk av for eksempel en drensledning og/eller sikre bedre tilbakeholdelse av finstoff.

Byggehøyde kan avvike avhengig av leverandør.