BASAL flushkum - Basal

BASAL flushkum

Basal Flushkum spyler og vedlikeholder ledningsnettet. Egner seg for ledningsstrekk med hyppig spylebehov.

Flushkummen fylles med vann, og når kummen er fylt med 600 liter gir en flottør etter slik at hele vannmengden slippes ut på avløpsnettet.

Når kummen er tom, legger flottøren seg automatisk over utløpet igjen, og kummen kan fylles igjen. Flushkummen er tilpasset montering på endeledning.

Funksjonsprinsipp

Illustrasjonene viser Flushkum på endeledning

1 – Kummen fylles med vann.
2 – Flottøren inne i toppen av ventilen løftes slik at luften kan slippes ut av enheten.
3 – Flottøren i bunn av ventilen løfter seg fra pakningen på utløpet.

4 – Den tilknyttede avløpsledningen skylles og renses. Vannstanden i kummen synker.
5 – Kummen tømmes helt og ventilen faller på plass over utløpet.

Drift

Vanntilførselen til kummen tas fra det kommunale nettet, og styres med en batteridrevet tidsstyring. Intervallene kan stilles etter behov og batteriet byttes normalt årlig.

Det kreves ingen drift eller vedlikehold ut over dette.